web analytics
Giurgiu-Tribune

25 februarie, zi de ședință la Consiliul Județean Giurgiu

PROIECT AL ORDINII DE ZI al şedinţei ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 25 februarie 2021, ora 13.00

1. Proiect de hotărâre nr.24 din 10 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu cu RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Comana R.A. în vederea realizării conceptului proiectului „Reconstrucția ecologică a Bălții Comana, județul Giurgiu, etapa a doua – REBACO 2”.

2. Proiect de hotărâre nr.28 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judetean Giurgiu, cu Parohia „Sfânta Treime-Popeşti” în vederea realizării proiectului ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Sfânta Treime din satul Popeşti, Protoieria Mihăileşti”.

3. Proiect de hotărâre nr.29 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Serviciul  Judeţean de Ambulanţă Giurgiu în vederea realizării proiectului ,,Construire Sediu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu”.

4. Proiect de hotărâre nr.30 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu în vederea realizării proiectului “Construire Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu”.

5. Proiect de hotărâre nr.31 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul Giurgiu în vederea realizării proiectului ”Construire Cămin de Asistență Socială Persoane Vârstnice
Găiseni”.

6. Proiect de hotărâre nr.25 din 11 februarie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Muncipiului Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric ,,Mausoleul
Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București,
nr.18B, județul Giurgiu.

7. Proiect de hotărâre nr.26 din 11 februarie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje
Băneasa în domeniul public al judeţului Giurgiu, a unui imobil situat în comuna Băneasa, Județul Giurgiu.

8. Proiect de hotărâre nr.27 din 11 februarie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric
F-PG 15.08 ,,Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni, județul Giurgiu.

9. Proiect de hotărâre nr.51 din 16 februarie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare.

10. Proiect de hotărâre nr.178 din 31 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu.

11. Proiect de hotărâre nr.35 din 12 februarie 2021 privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 din județul Giurgiu.

12. Proiect de hotărâre nr.36 din 12 februarie 2021 privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu.

13. Proiect de hotărâre nr.37 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului deorganizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ansaloni” din cadrul Direcţiei Generalede Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

14. Proiect de hotărâre nr.38 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Albastră” din cadrul DirecţieiGenerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

15. Proiect de hotărâre nr.39 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Noastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

16. Proiect de hotărâre nr.40 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Verde” din cadrul Direcţiei Generalede Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

17. Proiect de hotărâre nr.41 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Dunării” din cadrul Direcţiei Generale deAsistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

18. Proiect de hotărâre nr.42 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Soarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

19. Proiect de hotărâre nr.43 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

20. Proiect de hotărâre nr.44 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

21. Proiect de hotărâre nr.45 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

22. Proiect de hotărâre nr.46 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Gabriela” din cadrul Direcţiei Generalede Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

23. Proiect de hotărâre nr.47 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Teodora” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

24. Proiect de hotărâre nr.48 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Constantin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

25. Proiect de hotărâre nr.49 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Daniela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

26. Proiect de hotărâre nr.50 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Sf. Ioan” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

27. Proiect de hotărâre nr.55 din 17 februarie 2021 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giu rgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu.

28. Proiect de hotărâre nr.54 din 17 februarie 2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu.

29. Proiect de hotărâre nr.52 din 17 februarie 2021 privind aprobarea modificării organigrameişi statului de funcţii ale Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu.

30. Proiect de hotărâre nr.56 din 17 februarie 2021 privind stabilirea numărului de posturi din cadrul cabinetului președintelui Consiliului Județean Giurgiu şi cabinetele vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Giurgiu.

31. Proiect de hotărâre nr.34 din 12 februarie 2021 privind abrogarea Hotărârii nr.56 din 29 februarie 2016 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu.

32. Proiect de hotărâre nr.22 din 10 februarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu.

33. Proiect de hotărâre nr.23 din 10 februarie 2021 privind delegarea reprezentantului asiguraților din județul Giurgiu în Adunarea reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

34. Proiect de hotărâre nr.32 din 11 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L.

35. Proiect de hotărâre nr.33 din 11 februarie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *