web analytics
Giurgiu-Tribune

C.J. Giurgiu – consultare publică în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021 – 2027

Pentru ca Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 să răspundă cât mai bine nevoilor cetățenilor și oportunităților de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor identificate, Consiliul Județean Giurgiu invită reprezentanții mediului de afaceri din Județul Giurgiu să completeze chestionarul aferent acestei etape.

Chestionarul poate fi completat în format electronic: https://www.surveymonkey.com/r/WF2XM73

 1. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte tari ale județului Giurgiu, din perspectiva dezvoltării durabile a județului?
 2. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte slabe ale Județului Giurgiu, din perspectiva dezvoltării durabile a județului?
 3. Cum apreciați starea mediului la nivel de localitate/județ?
 4. Care considerați că sunt principalele cauze ale degradării mediului în perioada 2016 – 2021 în localitatea dumneavoastră/ județul Giurgiu?

 

*Notă: trebuie selectate cel puțin 2 opțiuni și cel mult 8

 

Lipsa de educaţie şi de informare a cetăţenilor

 

Lipsa de educaţie şi de informare a cetăţenilor UAT-ul dumneavoastră  

 

Lipsa de educaţie şi de informare a cetăţenilor UAT Județul Giurgiu

Lipsa infrastructurii de mediu

 

Lipsa infrastructurii de mediu UAT-ul dumneavoastră      

 

Lipsa infrastructurii de mediu UAT Județul Giurgiu

Amenzi şi penalităţi prea mici

 

Amenzi şi penalităţi prea mici UAT-ul dumneavoastră      

 

Amenzi şi penalităţi prea mici UAT Județul Giurgiu

Lipsa de expertiză şi profesionalism a responsabililor din domeniu

 

Lipsa de expertiză şi profesionalism a responsabililor din domeniu UAT-ul dumneavoastră         

 

Lipsa de expertiză şi profesionalism a responsabililor din domeniu UAT Județul Giurgiu

Număr redus de personal şi resurse în instituţiile de control

 

Număr redus de personal şi resurse în instituţiile de control UAT-ul dumneavoastră         

 

Număr redus de personal şi resurse în instituţiile de control UAT Județul Giurgiu

Instituţii nefucţionale (Garda de mediu, Agenţia de Protectia mediului, etc)

 

Instituţii nefucţionale (Garda de mediu, Agenţia de Protectia mediului, etc) UAT-ul dumneavoastră     

 

Instituţii nefucţionale (Garda de mediu, Agenţia de Protectia mediului, etc) UAT Județul Giurgiu

Atribuţii partajate între mai multe instituţii, care nu se coordonează între ele

 

Atribuţii partajate între mai multe instituţii, care nu se coordonează între ele UAT-ul dumneavoastră        

 

Atribuţii partajate între mai multe instituţii, care nu se coordonează între ele UAT Județul Giurgiu

Date incomplete, necorelate, “cosmetizate” privind starea mediului

 

Date incomplete, necorelate, “cosmetizate” privind starea mediului UAT-ul dumneavoastră         

 

Date incomplete, necorelate, “cosmetizate” privind starea mediului UAT Județul Giurgiu

Legislaţie incompletă, sau necorespunzătoare

 

Legislaţie incompletă, sau necorespunzătoare UAT-ul dumneavoastră   

 

Legislaţie incompletă, sau necorespunzătoare UAT Județul Giurgiu

Corupția în sistem

 

Corupția în sistem UAT-ul dumneavoastră 

 

Corupția în sistem UAT Județul Giurgiu

Instrumente IT necorelate/inexistente

 

 1. Cum apreciați gradul de conectivitate (transport rutier, cale ferată, aerian) la nivel de localitate/județ?

 

 1. Pe o scară de la 1 la 4 cum considerați calitatea următoarelor servicii publice la nivelul

județului Giurgiu?

 1. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități de dezvoltare pentru județul Giurgiu în următorii 7 ani?
 2. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități de dezvoltare pentru UAT-ul în care societatea își desfășoară activitatea, în următorii 7 ani?
 3. Alte comentarii/propuneri/sugestii:
 4. Nume societate comercială (opțional)
 5. Număr angajați societate comercială:
 6. Localitatea în care societatea comercială desfășoară activitatea
 7. Vârsta dvs. în ani împliniți
 8. Gen (marcați cu x)
 9. De cât timp lucrați în județul Giurgiu? (număr de ani)
 10. Care este ultima școală absolvită?

 

 

Termenul de transmitere a informațiilor solicitate: 23.02.2021 .

Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 este realizată în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Apelul POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performanței administrației locale și optimizarea proceselor administrative ale instituției și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative. Prin elaborarea Planului strategic instituțional și a Strategiei de dezvoltare a județului, se vor crea premisele locale performante, capabile să ofere servicii performante și să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității.

 

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:

 

 • Implementarea de mecanisme și proceduri standard (Strategie de dezvoltare a județului, Plan strategic instituțional 2021 – 2027, Procedura operațională de administrare a infrastructurii rutiere cu ajutorul soluțiilor informatice) pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Județului.

 

 • Implementarea unei soluții informatice pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate în domeniul infrastructurii de transport rutier județean, în cadrul Consiliului Județean Giurgiu.

 

 • Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 75 de persoane din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a subordonatelor și a altor instituții publice din raza Județului Giurgiu pe teme specifice proiectului, prin cursuri de formare profesională (55 de persoane) și instruire utilizare soluție informatică (20 de persoane).

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.742.337,23 lei

 

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 3.667.490,48 lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *