Giurgiu-Tribune

28 de proiecte pe ordinea de zi a Consiliului Local Giurgiu

PROIECTUL ORDINII DE ZI pentru ședința ordinară a Consiliului Local, din 30 iunie, ora 14.00.

1. Proiect de hotărâre nr.186/05.05.2022 privind aprobarea închirierii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană și nivelul minim al taxei de închiriere, pentru anul 2022.

2. Proiect de hotărâre nr.223/07.06.2022 privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană.

3. Proiect de hotărâre nr.190/17.05.2022 privind aprobarea modificării tarifelor practicate în activitatea de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Giurgiu:

4. Proiect de hotărâre nr.183/02.05.2022 privind aprobarea înființării Serviciului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Giurgiu.

5. Proiect de hotărâre nr.225/09.06.2022 privind aprobarea actualizării Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale.

6. Proiect de hotărâre nr.242/21.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu.

7. Proiect de hotărâre nr.224/08.06.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui număr de 26 terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu, aferente platformelor de colectare deșeuri.

8. Proiect de hotărâre nr.237/17.06.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire.

9. Proiect de hotărâre nr.238/20.06.2022 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu.

10. Proiect de hotărâre nr.239/20.06.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu.

11. Proiect de hotărâre nr.229/16.06.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu.

12. Proiect de hotărâre nr.241/21.06.2022 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu.

13. Proiect de hotărâre nr.235/17.06.2022 privind modificarea Hotărârii nr.261/27.10.2011 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

14. Proiect de hotărâre nr.240/20.06.2022 privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Sfintei Fecioare Maria” în Municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu.

15. Proiect de hotărâre nr.247/22.06.2022 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr.1, către Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor.

16. Proiect de hotărâre nr.246/22.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent Bloc 61/2D – 62/2D.

17. Proiect de hotărâre nr.243/21.06.2022 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil compus din construcție și teren aferent în suprafaţă de 344,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, FN.

18. Proiect de hotărâre nr.252/23.06.2022 privind modificarea Hotărârii nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

19. Proiect de hotărâre nr.251/23.06.2022 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Giurgiu, anexă la Hotărârea
Consiliului Local nr.413/22.12.2020.

20. Proiect de hotărâre nr.244/21.06.2022 privind aprobarea actualizării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.367/21.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pentru „CIMITIRUL BĂLĂNOAIA II”.

21. Proiect de hotărâre nr.245/22.06.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societații Comerciale TRACUM S.A. aferente anului 2021.

22. Proiect de hotărâre nr.253/23.06.2022 privind aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”).

23. Proiect de hotărâre nr.254/23.06.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

24. Proiect de hotărâre nr.256/23.06.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şisubvenţii pe anul 2022.
 
25. Proiect de hotărâre nr.255/23.06.2022 privind rectificarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022.

26. Proiect de hotărâre nr.250/23.06.2022 privind mandatarea reprezentantuluiMunicipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la  societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

27. Proiect de hotărâre nr.249/23.06.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

28. Proiect de hotărâre nr.248/23.06.2022 privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2021.

II. INFORMĂRI:
1. Informare privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul II al anului 2022.

III. DIVERSE

Visits627 Visits 2 Visits 790107

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *