479 de salariați ai D.G.A.S.P.C. Giurgiu vor primi stimulentul de risc pentru perioada izolării din starea de urgență

479 de angajați ai centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități (centre licențiate), care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență (câte 14 zile consecutiv, în lunile aprilie -mai 2020) vor primi stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut.

Sumele necesare plății stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la poziții distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice și transferuri către furnizorii de servicii sociale private.

Pentru a beneficia de sumele asigurate de la bugetul de stat pentru plata stimulentului de risc, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a transmis în data de 19 august 2021 solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat la locul de muncă în centrele rezidențiale licențiate, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu. Conform legislației în vigoare, după centralizarea datelor transmise de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și municipiului București de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii acestora), plata sumelor necesare plății stimulentului de risc se efectuează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii centralizatoarelor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Deci,  fondurile necesare plății stimulentului de risc urmează să fie virate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale către Consiliul Județean Giurgiu, ordonatorul principal de credite care asigură fondul de salarii al D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Așadar,  salariații centrelor rezidențiale licențiate care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență vor primi stimulentul de risc, în termenul prevăzut de lege.”- a declarat Sorina Neacșu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *