8 localități giurgiuvene au incidenţa de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 mai mare de 3/1.000 de locuitori

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 19.02.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

 

  1. CRT. UAT LOCALITATEA     Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile

1             Comuna Adunaţii-Copăceni          Sat Adunaţii-Copăceni     0,93

2             Comuna Adunaţii-Copăceni          Sat Dărăşti-Vlaşca            2,51

3             Comuna Adunaţii-Copăceni          Sat Mogoşeşti    0,00

4             Comuna Adunaţii-Copăceni          Sat Varlaam        0,00

5             Comuna Băneasa             Sat Băneasa        0,33

6             Comuna Băneasa             Sat Frasinu          2,46

7             Comuna Băneasa             Sat Pietrele         0,00

8             Comuna Băneasa             Sat Sfântu Gheorghe        0,00

9             Comuna Bolintin-Deal     Sat Bolintin-Deal               1,16

10           Comuna Bolintin-Deal     Sat Mihai Vodă   0,00

11           Comuna Bucşani               Sat Angheleşti    6,17

12           Comuna Bucşani               Sat Bucşani         2,91

13           Comuna Bucşani               Sat Goleasca       0,00

14           Comuna Bucşani               Sat Obedeni        3,40

15           Comuna Bucşani               Sat Podişor          0,00

16           Comuna Bucşani               Sat Uieşti             2,70

17           Comuna Bucşani               Sat Vadu Lat       1,49

18           Comuna Bulbucata           Sat Bulbucata     0,00

19           Comuna Bulbucata           Sat Coteni           0,00

20           Comuna Bulbucata           Sat Făcău             0,00

21           Comuna Bulbucata           Sat Teişori           0,00

22           Comuna Buturugeni         Sat Buturugeni   0,00

23           Comuna Buturugeni         Sat Pădureni       0,00

24           Comuna Buturugeni         Sat Podu Ilfovăţului          0,00

25           Comuna Buturugeni         Sat Poşta             0,00

26           Comuna Călugăreni         Sat Brăniştari      0,00

27           Comuna Călugăreni         Sat Călugăreni    0,00

28           Comuna Călugăreni         Sat Crucea de Piatră        0,00

29           Comuna Călugăreni         Sat Hulubeşti      0,64

30           Comuna Călugăreni         Sat Uzunu            1,39

31           Comuna Clejani  Sat Clejani           0,00

32           Comuna Clejani  Sat Neajlov         0,00

33           Comuna Clejani  Sat Podu Doamnei            0,00

34           Comuna Clejani  Sat Sterea            0,00

35           Comuna Colibaşi               Sat Câmpurelu    0,00

36           Comuna Colibaşi               Sat Colibaşi         0,51

37           Comuna Comana              Sat Budeni           1,36

38           Comuna Comana              Sat Comana        0,00

39           Comuna Comana              Sat Falaştoaca    0,00

40           Comuna Comana              Sat Grădiştea      0,00

41           Comuna Comana              Sat Vlad Ţepeş    0,00

42           Comuna Cosoba               Sat Cosoba          0,36

43           Comuna Crevedia Mare  Sat Crevedia Mare            1,34

44           Comuna Crevedia Mare  Sat Crevedia Mică            0,00

45           Comuna Crevedia Mare  Sat Dealu             0,00

46           Comuna Crevedia Mare  Sat Găiseanca     0,00

47           Comuna Crevedia Mare  Sat Priboiu           0,00

48           Comuna Crevedia Mare  Sat Sfântu Gheorghe        2,72

49           Comuna Daia      Sat Daia               0,00

50           Comuna Daia      Sat Plopşoru       1,32

51           Comuna Floreşti-Stoeneşti            Sat Floreşti          0,73

52           Comuna Floreşti-Stoeneşti            Sat Palanca         0,00

53           Comuna Floreşti-Stoeneşti            Sat Stoeneşti      1,55

54           Comuna Frăteşti               Sat Cetatea         0,00

55           Comuna Frăteşti               Sat Frăteşti          3,22

56           Comuna Frăteşti               Sat Remuş           1,52

57           Comuna Găiseni Sat Cărpenişu     0,00

58           Comuna Găiseni Sat Căscioarele  0,50

59           Comuna Găiseni Sat Găiseni          0,00

60           Comuna Găiseni Sat Podu Popa Nae          0,00

61           Comuna Găujani               Sat Cetăţuia        5,75

62           Comuna Găujani               Sat Găujani          0,00

63           Comuna Găujani               Sat Pietrişu          0,00

64           Comuna Ghimpaţi            Sat Copaciu         0,00

65           Comuna Ghimpaţi            Sat Ghimpaţi       0,00

66           Comuna Ghimpaţi            Sat Naipu             2,48

67           Comuna Ghimpaţi            Sat Valea Plopilor             0,00

68           Comuna Gogoşari            Sat Drăghiceanu               0,00

69           Comuna Gogoşari            Sat Gogoşari       2,67

70           Comuna Gogoşari            Sat Izvoru            1,47

71           Comuna Gogoşari            Sat Răleşti           0,00

72           Comuna Gostinari            Sat Gostinari       0,00

73           Comuna Gostinari            Sat Mironeşti      2,28

74           Comuna Gostinu               Sat Gostinu         0,60

75           Comuna Grădinari            Sat Grădinari       0,00

76           Comuna Grădinari            Sat Tântava         0,00

77           Comuna Grădinari            Sat Zorile             0,00

78           Comuna Greaca Sat Greaca          0,61

79           Comuna Greaca Sat Puţu Greci     0,00

80           Comuna Greaca Sat Zboiu             0,00

81           Comuna Herăşti Sat Herăşti          0,96

82           Comuna Herăşti Sat Miloşeşti       5,85

83           Comuna Hotarele             Sat Hotarele       0,88

84           Comuna Iepureşti             Sat Băneşti          0,00

85           Comuna Iepureşti             Sat Chirculeşti    0,00

86           Comuna Iepureşti             Sat Gorneni         0,00

87           Comuna Iepureşti             Sat Iepureşti       1,05

88           Comuna Iepureşti             Sat Stâlpu            0,00

89           Comuna Iepureşti             Sat Valter Mărăcineanu  0,00

90           Comuna Isvoarele            Sat Isvoarele       0,00

91           Comuna Isvoarele            Sat Teiuşu            0,00

92           Comuna Izvoarele            Sat Chiriacu         0,00

93           Comuna Izvoarele            Sat Dimitrie Cantemir      0,00

94           Comuna Izvoarele            Sat Izvoarele       0,00

95           Comuna Izvoarele            Sat Petru Rareş  0,00

96           Comuna Izvoarele            Sat Radu Vodă    4,52

97           Comuna Izvoarele            Sat Valea Bujorului           0,00

98           Comuna Joiţa     Sat Bâcu              1,78

99           Comuna Joiţa     Sat Joiţa               0,46

100        Comuna Letca Nouă        Sat Letca Nouă  0,96

101        Comuna Letca Nouă        Sat Letca Veche 0,00

102        Comuna Letca Nouă        Sat Milcovăţu     1,30

103        Comuna Malu     Sat Malu              2,98

104        Comuna Mârşa  Sat Mârşa            0,37

105        Comuna Mihai Bravu       Sat Mihai Bravu  0,00

106        Comuna Ogrezeni             Sat Hobaia          0,00

107        Comuna Ogrezeni             Sat Ogrezeni       2,36

108        Comuna Oinacu Sat Braniştea      1,06

109        Comuna Oinacu Sat Comasca       1,68

110        Comuna Oinacu Sat Oinacu           1,78

111        Comuna Prundu Sat Prundu           0,30

112        Comuna Prundu Sat Puieni            0,00

113        Comuna Putineiu              Sat Hodivoaia     0,00

114        Comuna Putineiu              Sat Putineiu         0,00

115        Comuna Putineiu              Sat Vieru              1,56

116        Comuna Răsuceni             Sat Carapancea  0,00

117        Comuna Răsuceni             Sat Cucuruzu       0,00

118        Comuna Răsuceni             Sat Răsuceni       0,00

119        Comuna Răsuceni             Sat Satu Nou       0,00

120        Comuna Roata de Jos      Sat Cartojani       1,69

121        Comuna Roata de Jos      Sat Roata de Jos               0,43

122        Comuna Roata de Jos      Sat Roata Mică  1,82

123        Comuna Roata de Jos      Sat Sadina           1,93

124        Comuna Săbăreni             Sat Săbăreni        0,71

125        Comuna Schitu   Sat Bila  0,00

126        Comuna Schitu   Sat Cămineasca 1,96

127        Comuna Schitu   Sat Schitu            0,00

128        Comuna Schitu   Sat Vlaşin             0,00

129        Comuna Singureni            Sat Crânguri        0,00

130        Comuna Singureni            Sat Singureni       1,46

131        Comuna Singureni            Sat Stejaru           0,00

132        Comuna Slobozia              Sat Slobozia        0,44

133        Comuna Stăneşti              Sat Bălanu           3,74

134        Comuna Stăneşti              Sat Ghizdaru       0,00

135        Comuna Stăneşti              Sat Onceşti          0,00

136        Comuna Stăneşti              Sat Stăneşti         0,00

137        Comuna Stoeneşti            Sat Ianculeşti      0,00

138        Comuna Stoeneşti            Sat Mirău             0,00

139        Comuna Stoeneşti            Sat Stoeneşti      0,00

140        Comuna Toporu Sat Tomuleşti     1,49

141        Comuna Toporu Sat Toporu          0,86

142        Comuna Ulmi     Sat Căscioarele  0,00

143        Comuna Ulmi     Sat Drăgăneasca               0,00

144        Comuna Ulmi     Sat Ghionea        0,00

145        Comuna Ulmi     Sat Icoana           0,00

146        Comuna Ulmi     Sat Moşteni        0,00

147        Comuna Ulmi     Sat Poenari         1,04

148        Comuna Ulmi     Sat Trestieni        0,82

149        Comuna Ulmi     Sat Ulmi               3,61

150        Comuna Valea Dragului  Sat Valea Dragului            0,00

151        Comuna Vânătorii Mici   Sat Corbeanca    0,00

152        Comuna Vânătorii Mici   Sat Cupele           0,00

153        Comuna Vânătorii Mici   Sat Izvoru            2,71

154        Comuna Vânătorii Mici   Sat Poiana lui Stângă       0,00

155        Comuna Vânătorii Mici   Sat Vâlcelele       0,00

156        Comuna Vânătorii Mici   Sat Vânătorii Mari            0,00

157        Comuna Vânătorii Mici   Sat Vânătorii Mici             0,00

158        Comuna Vânătorii Mici   Sat Zădăriciu       0,00

159        Comuna Vărăşti Sat Dobreni         0,43

160        Comuna Vărăşti Sat Vărăşti           0,59

161        Comuna Vedea  Sat Vedea            0,00

162        Municipiul Giurgiu            Municipiul Giurgiu            0,76

163        Oraş  Bolintin-Vale           Oraş Bolintin-Vale            0,21

164        Oraş Bolintin-Vale            Sat Crivina           0,00

165        Oraş Bolintin-Vale            Sat Malu Spart    0,00

166        Oraş Bolintin-Vale            Sat Suseni            1,62

167        Oraş Mihăileşti   Oraş Mihăileşti   0,74

168        Oraş Mihăileşti   Sat Novaci           0,84

169        Oraş Mihăileşti   Sat Popeşti          0,00

Judeţul Giurgiu   0,70

 

Pentru satele Angheleşti şi Obedeni – comuna Bucșani, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

Pentru satul Malu – comuna Malu, satele  Bucşani şi Uieşti – comuna Bucşani, satul Sfântu Gheorghe – comuna Crevedia Mare, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satul Dărăști – Vlașca – comuna Adunații Copăceni, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, satul Frasinu – comuna Băneasa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Cămineasca – comuna Schitu, satele Sadina, Roata Mică şi Cartojani – comuna Roata de Jos, satul Bâcu – comuna Joiţa, satele Oinacu şi Comasca – comuna Oinacu, satul Suseni – orașul Bolintin Vale, satul Vieru – comuna Putineiu, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Remuş – comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 35 din 10.02.2021, începând cu data de 20.02.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *