Anunț public privind decizia etapei de incadrare

S.C. AGRONOMICA S.R.L., titular al proiectului “ Înființare unitate de producție peleți“ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitare a evaluării impactului aspura corpurilor de apă pentru proiectul “ Înființare unitate de producție peleți“, propus a fi amplasat în Comuna Adunații Copăceni, sat Adunații Copăceni, Str. Intrarea Rozelor, nr. 7, Nr. Cadastral 39562, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Șos. Bucuresti, bl. 111, Sc A+B, Giurgiu și la sediul SC Agronomica SRL, sat Adunatii Copaceni, comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,30-14,30 și vineri între orele 9,30-12,30, precum la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *