Giurgiu-Tribune

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. AGRONOMICA S.R.L., titular al proiectului ,,P.N.R.R. C6 – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară pentru Agronomica S.R.L.”-  realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru S.C. AGRONOMICA S.R.L. –  1 MWp (998,26 kWp), anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ,,P.N.R.R. C6 – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară pentru Agronomica S.R.L.”,   propus a se realiza în jud. Giurgiu, oraș Mihăilești, NC 39559.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Visits1515 Visits 1 Visits 2127679

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *