Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ALGHANIM SERV S.R.L, titular al proiectului Infiinţare unitate de tratare şi eliminare deşeuri nepericuloase, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de solicitare a evaluãrii impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi nesolicitare a evaluării adecvate pentru proiectul “Înfiinţare unitate de tratare şi eliminare deşeuri nepericuloase, propus a fi amplasat în Mihăileşti, dosar cadastral 39342, jud. Giurgiu.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ( APM Giurgiu din Sos. București, 81111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni — joi, între orele 09.30 — 14.30, și vineri, între orele 09.30 — 12.30), precum şi la următoarea adresă de internet http://apmqr.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagina de internet a autorităţii competențe pentru protecia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritàții competențe pentru protecția mediulul APM Giurgiu, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competențe pentru protecţia mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *