Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AGRONOMICA SRL cu sediul in com. Adunatii Copăceni, jud. Giurgiu, titular al proiectului “Amplasare tocător creșterea capacitătii de sortare prin mărirea programului de lucru în cadrul stației de sortare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amplasare tocător creșerea capacității de sortare prin mărirea programului de lucru in cadrul statiei de sortare”, propus a fi
amplasat în Mihăilesti, nr. cadastral 37481, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, Sos București, bl. 1 1 1, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *