Giurgiu-Tribune

APIA primește cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plată carevizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2022 (trimestrul IV al anului 2022).

Cererile se depun sau pot fi transmise prin mijloace electronicela Centrele APIA, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite dedocumentele din Anexă.

Centrul Judetean Giurgiu al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură  își desfășoara programul de lucru normal, cu excepția zilelor 23 și 24 ianuarie 2023.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprjinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma ”conform cu originalul”.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,630 lei/litru.

 

Visits2237 Visits 15 Visits 2127714

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *