Cadastru și carte funciară gratuite pentru terenurile extravilane

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, ANCPI colectează direct/indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Informațiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alți deținători legali, obținute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoștința publică, în condițiile legii.
Autoritățile și persoanele implicate în derularea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
CE TREBUIE SĂ FACI:
  • Mergi la punctul de informare – Primăria Giurgiu – Compartimentul Agricol;
  • Mergi la Primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate;
  • Pregătește actele necesare intabulării și înmânează-le echipei noastre;
  • Colaborează cu echipa noastră atunci când va veni la tine, permite-i accesul pe proprietatea ta, verifică datele din fișa de date care îți va fi prezentată;
  • Mergi la Primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și verifică dacă informațiile despre proprietatea ta sunt corecte;
  • Depune cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare poate fi făcută în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnice ale cadastrului la sediul Primăriei și pe pagina de internet ANCPI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *