CAS și DSP- Giurgiu, măsuri comune pentru îmbunătățirea activității

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu și cei ai Direcției de Sănatate Publică Giurgiu se întâlnesc mâine, 12 decembrie, pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Casele de Asigurări de Sănătate şi Direcţiile de Sănătate Publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu reprezentanţii unităţilor specializate private măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. La întâlnirea ce va avea loc la sediul CAS Giurgiu, sunt invitați și reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu.

 

Casa de Asigurari de Sanatate a județului Giurgiu anunță furnizorii de activități de transport sanitar neasistat că, în data de 12.12.2023, ora 11:00, se va desfasura intalnirea cu reprezentantii Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu si cu cei ai Direcției de Sănătate Publica Giurgiu, conform prevederilor art. 9 din Anexa 28 a Ordinului MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate: “ART. 9 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale furnizorilor de servicii întâlniri cu reprezentanţii unităţilor specializate private pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu reprezentanţii unităţilor specializate private măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii”.

 

La întâlnirea ce va avea loc la sediul CAS Giurgiu sunt invitați și reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *