web analytics
Giurgiu-Tribune

Cine stă acasă cu copilul primeşte 75% din salariu. Faceți dvs. o cerere și se rezolvă

Cele mai multe unități de învățământ din municipiul și județul Giurgiu sunt în scenariile roșu și galben ,, Părinţii caută soluţii pentru continuarea jobului, dar și pentru copiii rămaşi acasă. Pentru unii bunicii au reprezentat o mare resursă de ajutor. Altii au putut să stea ei acasă cu 75 % din salariu. Pentru a beneficia de acest liber trebuie să îndeplineşti mai multe condiţii.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 2020 spune că se acordă zile libere, pentru îngrijirea copiilor care rămân acasă după închiderea şcolilor, părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;

-celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:

 

-părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

adoptatorul;

-persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;

-persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;

-persoana desemnată să aibă grijă de copil când părinţii sunt plecaţi în străinătate

părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinții se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

este în concediul pentru creşterea copilului şi primeşte indemnizaţie

este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului

nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Părinţii care lucrează de acasă nu pot beneficia de sprijin

 

Ordonanţa 147 oferă părinţilor posibilitatea să stea acasă cu copiii şi să primească 75 % din salariu. Multe firme şi-au lăsat oamenii în telemuncă. Ei nu primesc 75 %.

O nouă ordonanţa de urgenţă care se referă la toate diverse situaţii rezultate din anchetele epidemiologice care identifică în mod clar un focar şi care solicită şcolii să ia măsuri în sensul închiderii activităţii la clasă va pune în completarea celorlalte măsuri . Următoarele modificări vor cuprinde şi alte situaţii pe care comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă trebuie să şi le asume

Ce trebuie să faci ca să stai acasă şi să primeşti 75 % salariu

Părinţii care îndeplinesc condiţiile mai sus amintite au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide suspendarea cursurilor faţă-n faţă. Ei trebuie să facă o cere scrisă şi să o depună angajatorului.

 

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte sau îngrijitor în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

 

Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonanțe de urgență, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se află în una dintre situațiile amintite mai sus.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept.

 

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Această indemnizaţie este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora.

 

Camelia SACHETTI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *