CJSU Giurgiu- Incidenţa cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 26.02.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

 

NR. CRT. UAT LOCALITATEA Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Adunaţii-Copăceni 2,78
2 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Dărăşti-Vlaşca 1,50
3 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Mogoşeşti 0,00
4 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Varlaam 0,00
5 Comuna Băneasa Sat Băneasa 0,66
6 Comuna Băneasa Sat Frasinu 0,00
7 Comuna Băneasa Sat Pietrele 0,00
8 Comuna Băneasa Sat Sfântu Gheorghe 0,00
9 Comuna Bolintin-Deal Sat Bolintin-Deal 2,08
10 Comuna Bolintin-Deal Sat Mihai Vodă 0,00
11 Comuna Bucşani Sat Angheleşti 0,00
12 Comuna Bucşani Sat Bucşani 2,91
13 Comuna Bucşani Sat Goleasca 2,20
14 Comuna Bucşani Sat Obedeni 3,40
15 Comuna Bucşani Sat Podişor 0,00
16 Comuna Bucşani Sat Uieşti 2,71
17 Comuna Bucşani Sat Vadu Lat 1,49
18 Comuna Bulbucata Sat Bulbucata 0,00
19 Comuna Bulbucata Sat Coteni 0,00
20 Comuna Bulbucata Sat Făcău 0,00
21 Comuna Bulbucata Sat Teişori 0,00
22 Comuna Buturugeni Sat Buturugeni 0,50
23 Comuna Buturugeni Sat Pădureni 0,64
24 Comuna Buturugeni Sat Podu Ilfovăţului 0,00
25 Comuna Buturugeni Sat Poşta 0,00
26 Comuna Călugăreni Sat Brăniştari 0,00
27 Comuna Călugăreni Sat Călugăreni 0,00
28 Comuna Călugăreni Sat Crucea de Piatră 0,00
29 Comuna Călugăreni Sat Hulubeşti 0,00
30 Comuna Călugăreni Sat Uzunu 1,39
31 Comuna Clejani Sat Clejani 0,00
32 Comuna Clejani Sat Neajlov 0,00
33 Comuna Clejani Sat Podu Doamnei 0,00
34 Comuna Clejani Sat Sterea 0,00
35 Comuna Colibaşi Sat Câmpurelu 0,00
36 Comuna Colibaşi Sat Colibaşi 0,00
37 Comuna Comana Sat Budeni 1,36
38 Comuna Comana Sat Comana 1,36
39 Comuna Comana Sat Falaştoaca 0,00
40 Comuna Comana Sat Grădiştea 0,71
41 Comuna Comana Sat Vlad Ţepeş 0,00
42 Comuna Cosoba Sat Cosoba 0,00
43 Comuna Crevedia Mare Sat Crevedia Mare 0,67
44 Comuna Crevedia Mare Sat Crevedia Mică 1,16
45 Comuna Crevedia Mare Sat Dealu 0,00
46 Comuna Crevedia Mare Sat Găiseanca 0,00
47 Comuna Crevedia Mare Sat Priboiu 0,00
48 Comuna Crevedia Mare Sat Sfântu Gheorghe 2,72
49 Comuna Daia Sat Daia 0,00
50 Comuna Daia Sat Plopşoru 4,61
51 Comuna Floreşti-Stoeneşti Sat Floreşti 1,46
52 Comuna Floreşti-Stoeneşti Sat Palanca 0,00
53 Comuna Floreşti-Stoeneşti Sat Stoeneşti 2,07
54 Comuna Frăteşti Sat Cetatea 1,43
55 Comuna Frăteşti Sat Frăteşti 2,42
56 Comuna Frăteşti Sat Remuş 1,02
57 Comuna Găiseni Sat Cărpenişu 0,00
58 Comuna Găiseni Sat Căscioarele 0,00
59 Comuna Găiseni Sat Găiseni 0,00
60 Comuna Găiseni Sat Podu Popa Nae 0,00
61 Comuna Găujani Sat Cetăţuia 5,75
62 Comuna Găujani Sat Găujani 1,75
63 Comuna Găujani Sat Pietrişu 0,00
64 Comuna Ghimpaţi Sat Copaciu 1,17
65 Comuna Ghimpaţi Sat Ghimpaţi 0,00
66 Comuna Ghimpaţi Sat Naipu 1,87
67 Comuna Ghimpaţi Sat Valea Plopilor 1,23
68 Comuna Gogoşari Sat Drăghiceanu 0,00
69 Comuna Gogoşari Sat Gogoşari 2,68
70 Comuna Gogoşari Sat Izvoru 1,47
71 Comuna Gogoşari Sat Răleşti 0,00
72 Comuna Gostinari Sat Gostinari 0,00
73 Comuna Gostinari Sat Mironeşti 2,24
74 Comuna Gostinu Sat Gostinu 0,60
75 Comuna Grădinari Sat Grădinari 0,00
76 Comuna Grădinari Sat Tântava 0,00
77 Comuna Grădinari Sat Zorile 0,00
78 Comuna Greaca Sat Greaca 1,22
79 Comuna Greaca Sat Puţu Greci 0,00
80 Comuna Greaca Sat Zboiu 0,00
81 Comuna Herăşti Sat Herăşti 0,96
82 Comuna Herăşti Sat Miloşeşti 5,88
83 Comuna Hotarele Sat Hotarele 0,59
84 Comuna Iepureşti Sat Băneşti 0,00
85 Comuna Iepureşti Sat Chirculeşti 0,00
86 Comuna Iepureşti Sat Gorneni 0,00
87 Comuna Iepureşti Sat Iepureşti 0,00
88 Comuna Iepureşti Sat Stâlpu 0,00
89 Comuna Iepureşti Sat Valter Mărăcineanu 0,00
90 Comuna Isvoarele Sat Isvoarele 0,00
91 Comuna Isvoarele Sat Teiuşu 0,00
92 Comuna Izvoarele Sat Chiriacu 0,00
93 Comuna Izvoarele Sat Dimitrie Cantemir 0,00
94 Comuna Izvoarele Sat Izvoarele 0,00
95 Comuna Izvoarele Sat Petru Rareş 0,00
96 Comuna Izvoarele Sat Radu Vodă 9,17
97 Comuna Izvoarele Sat Valea Bujorului 0,00
98 Comuna Joiţa Sat Bâcu 1,19
99 Comuna Joiţa Sat Joiţa 0,46
100 Comuna Letca Nouă Sat Letca Nouă 0,00
101 Comuna Letca Nouă Sat Letca Veche 0,00
102 Comuna Letca Nouă Sat Milcovăţu 0,00
103 Comuna Malu Sat Malu 1,99
104 Comuna Mârşa Sat Mârşa 0,00
105 Comuna Mihai Bravu Sat Mihai Bravu 1,28
106 Comuna Ogrezeni Sat Hobaia 0,00
107 Comuna Ogrezeni Sat Ogrezeni 1,57
108 Comuna Oinacu Sat Braniştea 5,32
109 Comuna Oinacu Sat Comasca 1,68
110 Comuna Oinacu Sat Oinacu 1,19
111 Comuna Prundu Sat Prundu 0,61
112 Comuna Prundu Sat Puieni 1,43
113 Comuna Putineiu Sat Hodivoaia 0,00
114 Comuna Putineiu Sat Putineiu 0,00
115 Comuna Putineiu Sat Vieru 3,14
116 Comuna Răsuceni Sat Carapancea 0,00
117 Comuna Răsuceni Sat Cucuruzu 0,00
118 Comuna Răsuceni Sat Răsuceni 0,00
119 Comuna Răsuceni Sat Satu Nou 0,00
120 Comuna Roata de Jos Sat Cartojani 1,13
121 Comuna Roata de Jos Sat Roata de Jos 0,43
122 Comuna Roata de Jos Sat Roata Mică 0,00
123 Comuna Roata de Jos Sat Sadina 1,93
124 Comuna Săbăreni Sat Săbăreni 0,35
125 Comuna Schitu Sat Bila 0,00
126 Comuna Schitu Sat Cămineasca 0,00
127 Comuna Schitu Sat Schitu 0,00
128 Comuna Schitu Sat Vlaşin 0,00
129 Comuna Singureni Sat Crânguri 0,00
130 Comuna Singureni Sat Singureni 1,46
131 Comuna Singureni Sat Stejaru 0,00
132 Comuna Slobozia Sat Slobozia 0,00
133 Comuna Stăneşti Sat Bălanu 0,00
134 Comuna Stăneşti Sat Ghizdaru 0,00
135 Comuna Stăneşti Sat Onceşti 0,00
136 Comuna Stăneşti Sat Stăneşti 0,00
137 Comuna Stoeneşti Sat Ianculeşti 0,00
138 Comuna Stoeneşti Sat Mirău 0,00
139 Comuna Stoeneşti Sat Stoeneşti 1,27
140 Comuna Toporu Sat Tomuleşti 1,50
141 Comuna Toporu Sat Toporu 0,00
142 Comuna Ulmi Sat Căscioarele 0,00
143 Comuna Ulmi Sat Drăgăneasca 0,00
144 Comuna Ulmi Sat Ghionea 1,68
145 Comuna Ulmi Sat Icoana 0,00
146 Comuna Ulmi Sat Moşteni 0,00
147 Comuna Ulmi Sat Poenari 1,04
148 Comuna Ulmi Sat Trestieni 0,41
149 Comuna Ulmi Sat Ulmi 2,71
150 Comuna Valea Dragului Sat Valea Dragului 0,00
151 Comuna Vânătorii Mici Sat Corbeanca 0,00
152 Comuna Vânătorii Mici Sat Cupele 0,00
153 Comuna Vânătorii Mici Sat Izvoru 2,71
154 Comuna Vânătorii Mici Sat Poiana lui Stângă 0,00
155 Comuna Vânătorii Mici Sat Vâlcelele 0,00
156 Comuna Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mari 0,00
157 Comuna Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mici 0,00
158 Comuna Vânătorii Mici Sat Zădăriciu 0,00
159 Comuna Vărăşti Sat Dobreni 0,43
160 Comuna Vărăşti Sat Vărăşti 0,59
161 Comuna Vedea Sat Vedea 0,00
162 Municipiul Giurgiu Municipiul Giurgiu 1,83
163 Oraş  Bolintin-Vale Oraş Bolintin-Vale 0,32
164 Oraş Bolintin-Vale Sat Crivina 0,00
165 Oraş Bolintin-Vale Sat Malu Spart 0,00
166 Oraş Bolintin-Vale Sat Suseni 1,62
167 Oraş Mihăileşti Oraş Mihăileşti 0,93
168 Oraş Mihăileşti Sat Novaci 0,84
169 Oraş Mihăileşti Sat Popeşti 0,00
Judeţul Giurgiu 1,01

 

Pentru satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Braniştea – comuna Oinacu, satul Plopşoru – comuna Daia, satul Obedeni – comuna Bucșani, satul Vieru – comuna Putineiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

Pentru satele Bucşani, Uieşti şi Goleasca – comuna Bucşani, satul Adunații Copăceni – comuna Adunații Copăceni, satul Sfântu Gheorghe – comuna Crevedia Mare, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Bolintin – Deal – comuna Bolintin – Deal, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Malu – comuna Malu, satul Sadina – comuna Roata de Jos, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, municipiul Giurgiu, satul Găujani – comuna Găujani, satul Comasca – comuna Oinacu, satul Ghionea – comuna Ulmi, satul Suseni – orașul Bolintin Vale, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 35 din 10.02.2021, începând cu data de 27.02.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Vă reamintim că, potrivit HG nr. 35/2021, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *