COMUNICAT DE PRESĂ PRIMĂRIA GIURGIU

Dacă ești chiriaș al unei locuințe ANL de cel puțin un an și îndeplinești condițiile legale, acum ai posibilitatea de a deveni proprietar

 În urma ultimelor modificări legislative, locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, pot fi achiziţionate de chiriași, după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea integrală a preţului final, la data încheierii contactului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, precum și în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă.

            Conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în cazul achiziționarii locuinței cu plata in rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cumpărătorul va achita un avans de minim 15%, precum si comisionul de 1%, la data incheierii contractului de vânzare în forma autentificată, iar  ratele lunare egale se pot achita astfel:

                     – în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%;

                   – în maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste salariul mediu net pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%;

                   – în maximum 25 ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei nu depaseste cu 50% salariul mediu net pe economie.

Venitul mediu pe membru de familie se stabileste raportat la castigul salarial mediu net pe economie, comunicat in ultimul buletin statistic al Institutului National de Statistica, inainte de data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

    Rata dobanzii de referinta (rata dobanzii de politica monetara stabilita de Banca Națională a României) este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare-cumparare si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului.

            Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata, nivelul majorarilor de intarziere va fi de de 2% din cuantumul obligatiilor neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

           Valoarea de înlocuire pe metru pătrat care se utilizează în prezent la calcularea de către autoritățile publice locale a prețului de vânzare al locuințelor, stabilită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5396 din 31 iulie 2018 și valabilă până la data publicării următorului ordin în Monitorul Oficial al României, este de 1.578,57 lei/metru pătrat, inclusiv TVA.

            Astfel, valoarea de vanzare a locuintelor reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat multiplicata cu suprafata construita efectiva a fiecarei locuinte, inclusiv cotele indivize aferente fiecarei locuinte, diminuata cu amortizarea calculata in conformitate cu prevederile art. 4 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice de la data punerii în funcțiune a locuințelor până la data vânzării acesteia.

În situația în care valoarea de vânzare stabilită este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuințelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administratiei publice locale si virată către Agenșia Națională pentru Locuințe.

Transferul de proprietate asupra locuinței către cumpărător se va produce dupa ce se va achita integral valoarea de vânzare. Până la acea dată locuința  rămâne în administrarea autorităților publice locale.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, se va dobândi dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, asupra dotărilor care se pot folosi doar în comun și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferentă acesteia, pe durata existenței clădirii.

Pentru achiziționarea locuinței, trebuie să fii în primul rând titularul contractului de închiriere și să depui următoarele documente la Primăria Municipiului Giurgiu:

– cerere tip privind achiziționarea locuinței;

– copie carte de identitate a titularului și/sau soției, soțului și după caz a copiilor majori (inclusiv pentru copiii minori care dețin C.I.);

– copie certificate de naștere ale copiilor minori;

– copie certificat de căsătorie (după caz);

– copie sentință de divorț, precum și copie sentință/decizie de încredințare a persoanelor aflate în întreținere (dupa caz);

– contractul de închiriere valabil însoțit de toate actele adiționale de prelungire a termenului, în original;

– acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare vânzării pentru toate persoanele majore;

– declarație pe propria răspundere, a titularului contractului de închiriere și a soției/soțului, din care să rezulte faptul că:

a) venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei, realizat în ultimele 12 luni, nu depășește cu 100% salariul mediu net pe economie la data vânzării;

b) nu deține/dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 mp, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) nu dețin la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabila pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată;

d) nu a/au beneficiat de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii anterior datei declarației notariale.

Pentru informații suplimentare privind modalitatile de vânzare a locuințelor pentru tineri, vă rugăm să vă adresați Primăriei Municipiului Giurgiu, Direcția Patrimoniu – Compartiment Fond Locativ.

Primarul Municipiului Giurgiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *