Comunicat de presa

 

 

Lansare Proiect Start-Up Plus – Afaceri de Succes in Regiunea Sud-Muntenia

 

 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și SC METODO Studii Consultanță România SRL implementează proiectul ’’Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia’’, cod SMIS 106932, în perioada aprilie 2018 – ianuarie 2021.

 

Scopul principal al proiectul ’’Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia’’ este dezvoltarea antreprenoriatului și imbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare în județele: Argeș, Calarași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are un buget total de 7.744.499,77 lei, din care 6.551.268,38 lei finanțare din FSE, POCU 2014-2020.

 

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 300 de persoane cu vârsta peste 18 de ani, cu domiciliul/residența în regiunea Sud Muntenia, care intentionează să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea Sud Muntenia. Tinerii NEETs (care nu urmează o forma de învățământ și nu au un loc de muncă) cu vârsta între 18 – 24 ani nu pot face parte din grupul țintă al acestui program.

 

Activitățile propuse în cadrul proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia susțin dezvoltarea mediului antreprenorial, prin organizarea a 12 sesiuni de formare antreprenorială pentru un număr de 300 de persoane și sprijinirea înființării a 36 afaceri / IMM-uri create și functionale, repartizate în toate județele din regiunea de implementare a proiectului, cel puțin 2 afaceri / IMM-uri noi create și functionale în fiecare județ din regiunea Sud Muntenia.

 

Proiect contribuie astfel la creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud Muntenia, prin crearea a 72 de noi locuri de muncă, câte 2 locuri de muncă pentru fiecare dintre cele 36 de afaceri noi înființate în cadrul proiectului.

 

Proiectul Start-Up Plus – afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Apel de proiect: România Start Up Plus, POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

 

 

Date de contact

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Telefon: 0241616310

E-mail: office@idru.ro

Web: www.idru.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *