Consiliul Județean: Echipamente IT pentru 21 de școli din județul Giurgiu

Consiliul Județean Giurgiu implementează proiectul “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul Giurgiu” cod SMIS 146239 a fost depus, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – „Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate”, Obiectiv Specific OS 2.4 – „Creşterea gradului de utilizare a Internetului”, Acţiunea 2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE”.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea desfașurării procesului didactic de predare-învățare, începand cu anul scolar 2020-2021 la nivelul a 21 unitați de învațamant preuniversitar din județul Giurgiu, prin dotarea acestora cu echipamente IT necesare desfășurării în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea gradului de accesibilitate la procesul educațional pentru elevii scolilor partenere din județul Giurgiu, în condiții de desfașurarea online a cursurilor școlare
2. Dezvoltarea capacității școlilor și a cadrelor didactice de a realiza în bune condiții procesul educațional, în condiții de desfășurarea online a cursurilor școlare
3. Creşterea calitatii procesului educațional în cadrul scolilor partenere din județul Giurgiu, în condiții de desfășurarea online a cursurilor școlare.
Valoarea totală a proiectului: 7.066.010,44 lei, din care:
Contribuția Uniunii Europene (FEDR): 6,924,690.23 lei
Contribuția Consiliului Județean Giurgiu: 141,320.21 lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *