web analytics
Giurgiu-Tribune

Consiliul Național al Elevilor: Elevii preferă înlocuirea tezelor

Consiliul Naţional al Elevilor a lansat un sondaj adresat tuturor elevilor din România, în cadrul căruia să îşi exprime opinia cu privire la acest subiect. La sondaj au răspuns peste 60 de mii de elevi, provenind atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, începând cu clasa a V-a şi până la clasa a XII-a.

Conform rezultatelor formularului de consultare, putem observa faptul că majoritatea covârşitoare a elevilor (76,6%) preferă înlocuirea tezelor în acest an şcolar cu o altă formă de evaluare sumativă. Totodată, 15,3% dintre respondenţi consideră că tezele ar trebui susţinute în baza unei programări, astfel încât toţi elevii să fie evaluaţi ca înainte, în timp ce 8,1% cred că lucrările semestriale ar trebui transpuse în mediul online.

Ţinând cont de faptul că teza, în forma ei actuală, reprezintă un instrument desuet, cu un profund caracter limitativ, care îngrădeşte în mod substanţial parcursul de învăţare al elevului, Consiliul Naţional al Elevilor propune introducerea unor testări standardizate care să evalueze gândirea critică a elevilor şi competenţele acumulate, în funcţie de materia şi conţinuturile curriculare studiate.

Aşadar, rezultatul evaluării semestriale nu ar trebui să fie tratat drept un indicator absolut al nivelului la care se află elevul, ci ar trebui să fie însoţit de feedback individualizat din partea fiecărui profesor, pentru fiecare elev în parte, alături de sprijin în creionarea planului individual de învăţare al elevului, conform art. 72, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru a sprijini în mod real parcursul educaţional al fiecărui elev. Mai mult, în acest an şcolar nu putem pierde din vedere necesitatea aplicării unui plan de învăţare remedială pentru fiecare elev, pornind de la rezultatele evaluărilor semestriale, indiferent de forma acestora.

“Rezultatul sondajului este inechivoc: elevii nu consideră că teza , în forma ei actuală, reprezintă un instrument relevant de evaluare a elevilor, ci un instrument învechit de evaluare sumativă, care nu face altceva decât să întărească poziţia centrală a modului de învăţare care predomină in sistemul educaţional preuniveristar la momentul de faţă: memorarea şi redarea informaţiilor papagaliceşte. Din acest motiv, Consiliul Naţional al Elevilor propune introducerea unui nou tip de evaluare sumativă, axat pe evaluarea gândirii critice şi a competenţelor deprinse de către elev.”, a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *