Cursuri pentru dascăli la Casa Corpului Didactic

Casa Corpului Didactic Giurgiu sprijină activitatea de pregătire a noului an școlar 2020-2021 și susține cadrele didactice, atât prin cursuri de formare avizate de Ministerul Educației și Cercetării, privind utilizarea instrumentelor de instruire online, asigurarea accesului la aplicațiile educaționale oferite de către Google și Microsoft și utilizarea eficientă a acestora (Google Meet, Google Calendar și Google Classroom, pentru îmbunătățirea predării, învățării și colaborării), cât și prin cursurile de formare din cadrul Proiectului Ministerului Educației și Cercetării „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. Cursurile se organizează pentru toate cadrele didactice, indiferent de nivelul de învățământ și specializare, în perioada 23 iulie–11 septembrie 2020, în funcție de dinamica înscrierilor și sunt susținute de formatori, cadre didactice abilitate, cu experiență în formare. Până în prezent, prin proiectul CRED, au fost formate 386 de cadre didactice, iar 193 de cadre didactice au beneficiat de cursuri de perfecționare pentru Definitivat, Titularizare și dezvoltarea competențelor digitale și a abilităților de utilizare a instrumentelor Google.
Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă invităm să accesați site-ul CCD Giurgiu la adresa http://ccdgiurgiu.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *