Deplasările în Regatul Unit, inclusiv în scop de muncă, vor fi reglementate de legislația din Regatul Unit în materie de imigrație

Odată cu încheierea liberei circulații între Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt așteptate și repercusiuni asupra facilitării mobilității pentru toți resortisanții UE care nu sunt beneficiari ai Acordului de retragere. Deplasările în Regatul Unit, inclusiv în scop de muncă, vor fi reglementate de legislația din Regatul Unit în materie de imigrație. Mai multe informații privind noul sistem de imigrație în Regatul Unit găsiți și în Comunicatul de Presă primit de la ANOFM pe care il redăm în intregime mai jos

COMUNICAT DE PRESĂ

Schimbările în relația cu UK la finalizarea perioadei de tranziție
(31 decembrie 2020)

1. Informații generale
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană la 1 februarie 2020.
Acordul de retragere încheiat între Uniune și Regatul Unit a intrat în vigoare la acea dată, asigurând ieșirea ordonată a Regatului Unit, precum și securitatea juridică în domenii importante, inclusiv drepturile cetățenilor.
În conformitate cu Acordul de retragere, dreptul Uniunii continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pentru o perioadă de tranziție care durează până la 31 decembrie 2020.
Chiar dacă Uniunea Europeană și Regatul Unit vor încheia un parteneriat ambițios care acoperă toate domeniile convenite în declarația politică până la sfârșitul anului 2020, retragerea Regatului Unit din acquis-ul UE, piața internă și uniunea vamală, la sfârșitul perioadei de tranziție, va crea în mod inevitabil bariere în calea schimburilor comerciale și transfrontaliere, inexistente în prezent.
Începând cu 1 ianuarie 2021, vor exista consecințe pentru administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni, indiferent de rezultatul negocierilor. Începând cu 1 ianuarie 2021, perioada de tranziție care permite participarea temporară a Regatului Unit la piața unică a UE și la uniunea vamală se va încheia, punând astfel capăt liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor.

2. Informații specifice
a) Mobilitate

Începând cu 1 ianuarie 2021, libera circulație între Uniunea Europeană și Regatul Unit se încheie. Acest lucru va avea repercusiuni asupra facilitării mobilității pentru toți resortisanții UE care nu sunt beneficiari ai Acordului de retragere. Deplasările în Regatul Unit, inclusiv în scop de muncă, vor fi reglementate de legislația din Regatul Unit în materie de imigrație.
Informații privind noul sistem de imigrație în Regatul Unit pot fi consultate prin accesarea site-ului web: www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *