Dezvoltarea durabilă a Municipiului Giurgiu reprezintă o prioritate pentru Primăria Municipiului Giurgiu-Chestionar pentru giurgiuveni

 Printr-o dezvoltare durabilă se va promova un   mediu   sănătos,   se   vor   utiliza   eficient   resursele,   se   va   sprijini comunitatea și se va asigura o economie viabilă. Ne dorim să contribuim la creșterea competitivității pe termen mediu și lung   a   economiei   locale,   la   dezvoltarea   la   standarde   europene   a infrastructurii de bază, la perfecționarea și utilizarea eficientă a capitalului uman autohton, inclusiv la sprijinirea procesului de accesare a fondurilor europene disponibile pentru sprijinirea dezvoltării municipiului. Inițierea demersului de realizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă se va baza   pe   o   cercetare   de   ansamblu   a   necesităților   existente   la   nivelul comunității   și   prin   coroborarea   acestora   cu   posibilitățile   de  finanțare existente. Pentru aceasta, a fost inițiată consultarea actorilor implicați și interesați, prin aplicarea de chestionarea și realizarea de întruniri publice. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea Strategieide Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027. Pentru mai multe detalii și informații referitoare la Strategia de DezvoltareDurabilă   a   Municipiului   Giurgiu   precum   și   pentru   a   vă   implica   în elaborarea   acestui   document   extrem   de   important   pentru   viitorul comunității   din   care   și   dumneavoastră   faceți   parte   vă   rugăm   să răspundeți   la   chestionarul   regăsit   la   următoarele   link-uri,   în   funcție   decategoria în care vă încadrați:- Persoane   fizice   cu   domiciliul   în   Municipiul   Giurgiu   –https://forms.gle/gmVndF7vvV5pmEtG9– Operatori economici cu sediul social / punct de lucru în MunicipiulGiurgiu – https://forms.gle/D5veGvTbN74zCSEn7– Instituții   publice   din   Municipiul   Giurgiu   –https://forms.gle/SHJyjj2S3KcKeh9f9 Chestionarele   sunt   disponibile   pentru   a   fi  completate   până   la   data   de 15.11.2019.

Cu stimă,

Primar Proiect co finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *