Directorul Bibliotecii Județene, Daniela Bardan, a devenit consilier județean

Azi, 7 aprilie, Consiliul Județean s-a reunit în ședință ordinară.

Au fost 14 puncte pe ordinea de zi, plus alte 5 proiecte suplimentare, toate aprobate de consilierii județeni.

Ședința a debutat cu depunerea jurământului de către directorul Bibliotecii Județene, Daniele Bardan, care, astfel,  a devenit consilier județean PSD.

Ședința a continuat fără prea multe discuții sau obiecții, așa că toate proiectele propuse au devenit hotărâri.

Ordinea de zi:
✅Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 07 martie 2022 a Consiliului Județean Giurgiu
✅Depunere jurământ – consilier județean Daniela Bardan
✅Proiect de hotărâre nr.59 din 16 martie 2022 pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie
✅Proiect de hotărâre nr.60 din 22 martie 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate și a resurselor financiare necesare punerii în aplicare
✅Proiect de hotărâre nr.62 din 24 martie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1.a – 1.c și 2.a – 2.i la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025
✅Proiect de hotărâre nr.63 din 24 martie 2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
✅Proiect de hotărâre nr.64 din 24 martie 2022 privind modificarea Anexelor nr.1 și 4 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare
✅Proiect de hotărâre nr.66 din 25 martie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare
✅Proiect de hotărâre nr.67 din 28 martie 2022 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 29 aprilie 2022
✅Proiect de hotărâre nr.68 din 28 martie 2022 privind aprobarea Contractului de vânzare – cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul Giurgiu
✅Proiect de hotărâre nr.69 din 28 martie 2022 privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
✅Proiect de hotărâre nr.70 din 28 martie 2022 privind aprobarea Contractului de vânzare – cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Bolintin Deal
✅Proiect de hotărâre nr.71 din 29 martie 2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
✅Proiect de hotărâre nr.61 din 22 martie 2022 privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil-teren în suprafață de 3.116,00 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu
Suplimentare:
  • Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la ”Comandamentul Militar„ Giurgiu, inclusiv dotare
  • Aprobarea documentației tehnico-economice, în faza proiect tehnic de execuție, rest de executat ” Modernizare DJ 404- Limită județ Dîmbovița-Drăgăneasca-Florești, km. 6+600-13+327, 6,727 km.”
  • Completarea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură a Consiliului Județean Giurgiu
  • Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Școala specială Giurgiu
  • Modificarea și completarea Anexelor  nr. 5 și nr. 6.1 la Hot. Consiliului Județean nr. 19 din 3 febr. 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *