DSP Giurgiu recrutează asistent medical comunitar și mediator sanitar

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

 

Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor – asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean  al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP Judeţeană/ persoana cu atribuții, de coordonare județeană a activității de asistență medicală comunitară pentru cazurile în care nu este desemnat un coordonator jutețean conform legislatiei specifice.

DENUMIREA POZIŢIILOR:

DENUMIREA POZIȚIEI : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

  • Nivelul poziției: execuție, membru în echipa comunitară integrată
  • Scopul principal al poziției: acordarea de servicii de asistenţă medicală comunitară ȋn scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei apartinând grupurilor vulnerabile, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile educaționale.
  • Durata muncii: pe perioada derulării proiectului
  • Locul de desfășurare a activității: UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren

DENUMIREA POZIȚIEI: MEDIATOR SANITAR

  • Nivelul poziției: execuție, membru în echipa comunitară integrată
  • Scopul principal al poziției: facilitarea accesului persoanelor de etnie rromă, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *