Eficiență energetică a 5 cămine pentru persoane vârstnice din județul Giurgiu

În data de 16.05.2023, Consiliul Județean Giurgiu a semnat contractul de finanțare  nr. 2.168 pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu” finanțat prin  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.

            Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 9.100.499,08 lei, din care:

  • 049.067 lei valoarea totală eligibilă nerambursabilă
  • 051.432,08 lei valoarea neeligibilă, inclusiv TVA.

            In cadrul acestui proiect Consiliul Județean Giurgiu dorește să îmbunătățească eficiența energetica a 5 cămine pentru persoane vârstnice (Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dezabilități Tântava, Centrul de asistență socială Hotarele, Căminul pentru persoane vârstnice Mironești, Căminul pentru persoane vârstnice Oncești, Căminul pentru persoane vârstnice Singureni) și a doua spitale (Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru).

            Obiectivul principal al proiectului este realizarea unor noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile de tip solar, în vederea acoperirii consumului propriu, astfel se vor instalaopt sisteme fotovoltaice independente, montate pe acoperișul clădirilor.

Un alt obiectiv urmărit prin acest proiect este reducerea necesarului energetic din surseconvenționale, astfel se vor înlocui o parte din instalațiile de producere agent termic și apăcaldă menajeră prin metode convenționale, cu pompe de căldură.

Principalul rezultat urmărit este creșterea nivelului de independență energetică prin obținerea de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu.

Acest rezultat va contribui şi la:

– creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile mai puţin exploatate.

– reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de

combustibili fosili consumaţi în fiecare an.

Data de finalizare a proiectului este 31.12.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *