Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar în județul Giurgiu

27 de școli din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3.
‘Proiectele au fost depuse acum,   ieri s-a închis apelul! Se așteaptă evaluarea acestora de către echipa din Minister. Programul se adresează unităților de învățământ gimnazial cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii!’ a declarat pentru www.giurgiu-tribune.ro inspectorul școlar pentru programe și proiecte educationale și vicepreședinte PNL Giurgiu, Alina Meclea
Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR.
Printre altele, programul vizează:
a) activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală;
b) activități pentru reducerea absenteismului la clasă;
c) activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
d) activități de formare pentru cadre didactice;
c) cursuri de remediere, testare cunoștințe,consiliere și orientare școlară, educație parentală, consiliere psihologică;
d) activități Școală după școală, inclusiv acordarea de hrană;
e) vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, cercuri școlare;
f) dotarea cu clase inteligente;
g) crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.
Runda a doua este programată pentru începutul anului 2023 când ne dorim să intre în program și celelalte 20 de școli eligibile din județul Giurgiu.
 Obiectivul final este reducerea părăsirii timpurii a școlii. Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor
etape:
1. Alocarea de granturi de 3 ani in doua loturi pe parcursul anilor 2022 si 2023 unui număr
minim de 2500 scoli. Alocarea se va baza pe o listă restrânsă a instituțiilor cu risc de
abandon școlar întocmită de Ministerul Educației si se va încheia până la 30 iunie 2023.
2. monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o
reducere cu 25 % la nivel național a școlilor cu risc ridicat ridicată pe baza indicelui compozit
de vulnerabilitate privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani (30 iunie
2026) și digitalizarea a 2 500 de școli incluse în programul privind abandonul școlar (31
decembrie 2023).

Felicitări directorilor de școli pentru mobilizarea exemplară, cadrelor didactice pentru implicare și echipei din cadrul Ministerului Educației care ne-a fost alături la fiecare pas!
Camelia SACHETTI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *