Important pentru românii care-și iau mașină în acest an

Potrivit normelor Codului Rutier, înmatricularea unui vehicul este obligatorie înainte ca acesta să fie pus în circulație, iar obligația de înmatriculare este a proprietarului mașinii sau a deținătorului mandatat al acesteia, indiferent că mașina este cumpărată pentru prima dată sau este second-hand.

Dacă mașina care urmează să fie înmatriculată este nouă, înmatricularea se va face pe baza datelor de identificare ale proprietarului, urmând ca acestuia să îi fie eliberat un certificat de înmatriculare, și a plăcuțelor de înmatriculare ale mașinii.

Dacă mașina cumpărată este second-hand, se va face înscrierea datelor noului proprietar în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, la cererea noului proprietar, în cel mult 90 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra mașinii.

Documentele necesare pentru înmatriculare dacă mașina este cumpărată din România sau din alt stat al Uniunii Europene:

 • cererea solicitantului, al cărui model este prevăzut în anexa la Ordinul nr. 1501/2006;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
 • copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (taxa diferă de la caz la caz);
 • dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
 • certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;
 • în cazul în care mașina a fost înmatriculată în Uniunea Europeană, este nevoie ca solictantul să aducă și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
 • procură specială, dacă e cazul.

Documentele necesare pentru înmatriculare dacă mașina este cumpărată din România sau din alt stat al Uniunii Europene:

 • Toate documentele mai sus menționate, la care se adaugă dovada efectuării formalităţilor vamale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *