ITPF Giurgiu recrutează candidați pentru sesiunea de admitere martie-aprilie

Tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, se pot înscrie la concursul de admitere organizat la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu”Oradea, instituţie de învăţământ postliceal, pentru sesiunea de admitere martie-aprilie 2022.

Astfel, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 240 locuri la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu”Oradea (din care 2 locuri sunt pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități).

Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:

  1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel:

 

  • de către Biroul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu ( Mircea cel Bătrân nr. 36, Giurgiu, telefon 0246/213.640, interior 26.061, 26022 și 26.063), pentru candidații domiciliați pe raza județului Giurgiu;
  • de către structurile de Secretariat din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman (Șos. Portului nr. 3, Turnu Măgurele, telefon 0247/411.563, interior 184)pentru candidații domiciliați în județul Teleorman, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt (Str. Carpați nr. 105, Corabia, telefon 0249/564.555, interior 26.164)pentru candidații domiciliați în județulOltși Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Călărași (Str. Dr. Lucian Popescu nr. 2, Oltenița, telefon 0242/515.798, interior 26.028), pentru candidații domiciliați în județele CălărașișiIalomița;
  • de către structura de Pregătire a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj (Str. Traian nr. 33, Calafat, telefon 0251/333.005, interior 026), pentru candidații domiciliați în județul Dolj.

 

ATENŢIE! Cererea-tip de înscriere, se descarcă de pe site-ul oficial al unităţii de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera.itpfgiurgiu@igpf.ro, în perioada 07-18 martie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații vor primi răspuns, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data primirii cererii de înscriere (aceasta va conține un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, precum și centrul zonal la care este arondat)

 

Depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se va face de către candidați la unitățile de recrutare până la data de 27 martie 2022.

 

  1. Evaluareapsihologică a candidaţilor se realizează până la data de 22 martie 2022. Locul, data și ora desfășurării evaluării vor fi stabilite după expirarea perioadei de înscriere(18 martie 2022), în funcție de numărul candidaților înscriși, și vor fi comunicate în timp util, prin afișare pe site-ul oficial al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, secțiunea Carieră.

 

  1. Susținereaprobei de evaluare a performanței fizice are loc înperioada3 martie- 06 aprilie 2022 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, indiferent de unitatea de învățământ subordonată MAI, pentru care candidatul a optat, potrivit arondării, astfel:

 

  • Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din județele: Călărași, Giurgiu, Ialomița, Teleorman;
  • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Olt.

 

  1. Susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, va avea loc în data de 9 aprilie 2022, într-o locație ce va fi publicată ulterior, în timp util, iar subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI.

După corectare testelor, sunt transmise unităților de recrutare listele cu candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, pentru a susține examinarea medicală, care va avea loc în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022.

 

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 27 mai 2022.

 

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul  Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro  secţiunea Despre noi/Instituţii de învăţământ şi pe cel al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/.

 

De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa ServiciilorTeritoriale ale Poliţiei de Frontieră Călărași, Teleorman, Olt și Dolj în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă încartea de identitate precum și Biroul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Str. Mircea cel Bătrân nr. 36, Giurgiu, telefon 0246/213.640, interior 26.061 și 26.063.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *