Joi, 28 aprilie, ședință a Consiliului Local Giurgiu

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

DIN DATA DE 28 APRILIE 2022

 

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.99/10.03.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.152/13.04.2022 privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” prin transformarea a trei posturi de instrumentiști din cadrul Serviciului Artistic – Ansamblul Folcloric „Doina Dunării”:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.159/18.04.2022 privind aprobarea modificării componenței Comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare, care depășesc suma de 5.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.406/09.12.2020:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.160/18.04.2022 privind încetarea mandatului de administrator la Societatea Comercială Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. al domnului Barbu Cristian – Octavian și desemnarea unui nou administrator:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.161/18.04.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat și a documentației tehnico-economice – faza PT, pentru obiectivul de investiții „Construirea / modernizarea / renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI):

 

 1.   Proiect de hotărâre nr.155/18.04.2022 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2022 – Ziua Internaţională a Copilului, în Municipiul Giurgiu:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.158/18.04.2022 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.358/07.09.2020 privind înființarea societății „PARC INDUSTRIAL GIURGIU EST S.A.”:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.150/12.04.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.156/18.04.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil situat în Șoseaua Bălănoaiei, FN, către Episcopia Giurgiului:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.157/18.04.2022 privind aprobarea dării în administrare a unui teren în suprafață de 7.500,00 mp., aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.162/19.04.2022 privind aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.62, identificat prin cartea funciară nr.36159, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Tineretului, FN:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.163/19.04.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spații disponibile excedentare situate în incinta Internatului Colegiului Național „Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.166/19.04.2022 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadastral 41765, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Decebal, adiacent Bloc 71/1D:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.167/19.04.2022 privind aprobarea asocierii în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.168/20.04.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu:

 

16.  Proiect de hotărâre nr. 169/20.04.2022 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 284/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul lcolar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 309/30.08.2021 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.112/31.03.2022.

 1. Proiect de hotărâre nr.170/20.04.2022 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.165/19.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai – iulie 2022:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.172/20.04.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752/, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent Bloc 62/2D:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.171/20.04.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a administratorilor S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., nr.18.476/20.04.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.173/21.04.2022 privind aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.174/21.04.2022 privind aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”:

 

PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

DIN DATA DE 28 APRILIE 2022

 

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.175/21.04.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.176/21.04.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

 

 1. Proiect de hotărâre nr.177/21.04.2022 privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I 2022:

 

      III.  INFORMĂRI:

 

 1. Informare privind Hotărârea Civilă nr.31/2022 din data de 08.02.2022 emisă de Tribunalul Giurgiu – Secția Civilă în Dosarul nr.841/122/2021, reclamant Sindicatul Național PRO LEX în numele membrilor de sindicat din cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu.
 2. Informare privind demisia domnului consilier local Peicea Milan din calitatea de președinte al Comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *