Klaus Iohannis promovează educația, sănătatea și bunăstarea economică

Klaus Iohannis și-a lansat programul pentru alegerile prezidențiale, intitulat ”Împreună pentru România normală”. Documentul menționează, printre priorități, creșterea calității educației, îmbunătățirirea serviciilor de sănătate, stoparea defrișărilor ilegale, dezvoltărea economică pe baze sănătoase. România normală înseamnă România educată, cu un sistem de învăţământ echitabil și de calitate, centrat pe câteva principii. Printre aceste principii se numără accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate, care să îi ofere premisele unei cariere de succes, diminuarea decalajelor dintre urban și rural, reducerea abandonului școlar. Toate spaţiile educaţionale trebuie să reprezinte medii sigure pentru elevi șiprofesori. Pentru aceasta, este necesară alocarea de fonduri pentru atingereastandardelor igienico-sanitare și de siguranţă la incendiu. Programul menționează și alocarea de resurse suficiente pentru educaţie, atât pentru școli, cât și pentru salariile cadrelor didactice.

O Românie normală este o ţară în care se construiesc spitale, în care sistemul sanitar este centrat pe asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicalede calitate. Concret, se impun: consolidarea medicinei primare și ambulatorii,asigurarea sustenabilităţii sistemului de medicină de urgenţă, oprirea exoduluimedicilor, prevenția și educația pentru sănătate, creșterea finanţării și controlul cheltuirii banului public. Integrarea socio-economică a persoanelor din comunităţile marginalizate este oprioritate esenţială. Se impune adoptarea cât mai rapidă a unor măsuri eficiente derevitalizare a comunităţilor defavorizate din mediul urban și rural prin integrareafuncţională a serviciilor medicale, sociale și educaţionale.


România normală înseamnă investiţii în creșe și grădiniţe cu program prelungit, însisteme de tip after school, în centre de plasare și reconversie a forţei de muncă,precum și în măsuri de promovare a „îmbătrânirii active”, astfel încât trenduldemografic negativ să se atenueze, iar riscul de sărăcie să se diminuezesemnificativ. Stoparea defrișărilor ilegale.În România normală, protejarea mediului înconjurător este obligatorie. Defrișărileilegale constituie o reală problemă, iar stoparea acestora trebuie să reprezinte oprioritate în direcţia protecţiei pădurilor. Acţiunile de împădurire și regeneraretrebuie să continue într-un ritm alert pentru a diminua, astfel, din efectele negativeale defrișărilor. În ceea ce privește pădurile virgine, este importantă finalizarea, câtmai rapidă, a procesului de identificare și cartare, astfel încât starea acestora să nufie periclitată.România normală înseamnă stabilitate economică și creștere sănătoasă pe termen lung. Concret, asta înseamnă proiecte de buget fezabile, nu bazate pe cifre falsecum le-a făcut PSD. Programul vizează și eficientizarea ANAF în colectarea veniturilor, prin informatizare și digitalizare, dar și prin eliminarea politizării care aafectat funcţionarea instituţiei în ultimii ani. Președintele dorește și recuperareaprejudiciilor din diferite forme de evaziune fiscală sau corupție, consolidareasectorului privat. Industria auto este vârful de lance al al competitivităţii industriale și trebuie sprijinită prin măsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare,precum și prin interconectarea învăţământului superior, a cercetării-dezvoltării cu
sectorul auto și IT&C. Infrastructura de transport rutier este principala provocare,dar trebuie dezvoltată și infrastructura feroviară, maritimă sau aeriană.

Sectorul IT&C trebuie să devină un vârf de lance în modificarea structurală,tehnologică și inovativă la scara întregii noastre economii, precum și în sferasectorului public. În agricultură, producătorii mici și mijlocii trebuie susţinuţi pentru a asiguranevoile pieţelor locale, iar marii fermieri trebuie sprijiniţi pentru a rămâneconectaţi la pieţele naţionale și regionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *