Giurgiu-Tribune

Luni, 27 decembrie, ședință ordinară a Consiliului Județean Giurgiu

Luni, 27 decembrie, consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară, cu începere de la ora 13.00.

1. Proiect de hotărâre nr.300 din 09 noiembrie 2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022

2. Proiect de hotărâre nr.326 din 03 decembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizată şi revizuită la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685-14+184 şi 22+263-29+221, 7,450 km

3. Proiect de hotărâre nr.331 din 08 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare
și modernizare DJ 601A Limita judet Ilfov – Bâcu – Joița – Cosoba – Limita județ Dâmbovița, km 11+500 – km 23+799”

4. Proiect de hotărâre nr.337 din 16 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 401A, limită județ Ilfov
– Tântava – Mihai Vodă – Bolintin Deal – Bolintin Vale – Găiseni – Cărpenișu – limită județ Dâmbovița”

5. Proiect de hotărâre nr.335 din 13 decembrie 2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2021

6. Proiect de hotărâre nr.327 din 07 decembrie 2021 privind aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2022

7. Proiect de hotărâre nr.328 din 07 decembrie 2021 privind aprobarea prețului mediu la masă verde pajiști naturale pentru recolta anului 2022, referatul de aprobare nr.21873 din 07 decembrie 2021 al președintelui

8. Proiect de hotărâre nr.329 din 08 decembrie 2021 pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Județean nr.21 din 20 martie 2020 privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică

9. Proiect de hotărâre nr.338 din 16 decembrie 2021 pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.183 din 30 august 2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

10. Proiect de hotărâre nr.332 din 09 decembrie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, a unui imobil – teren în
suprafață de 3116 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul
municipiului Giurgiu, județul Giurgiu

11. Proiect de hotărâre nr.330 din 08 decembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul Giurgiu

Visits: 40

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *