MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI RESTURILOR VEGETALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE-DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ -INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ –
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „VLAȘCA”
AL JUDEŢULUI GIURGIU

12.08.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere numărul crescut al incendiilor de vegetație uscată înregistrat în acest

weekend, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu recomandă

cetățenilor ca atunci când efectuează lucrări de curățare a terenurilor, să aibă în vedere

următoarele:

LA ARDEREA MIRIŞTILOR:

a) condiţiile meteorologice;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum

10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de

comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine,

instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii

arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a

personalului de supraveghere şi stingere a

eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor

de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei

cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

h) pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

LA ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE:

a) condiţiile meteorologice;

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât

arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de

transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care

trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

ATENŢIE: Arderea miriştilor, vegetaţiei

uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după

obţinerea permisului de lucru cu focul, a cărui

emitere se face prin grija primarului, de către şeful

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau

altă persoană desemnată în acest sens.

Se exceptează de la această prevedere,

executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor

vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

REŢINEŢI: POTRIVIT O.U.G. 195/2005 MODIFICATĂ ŞI APROBATĂ PRIN LEGEA

265/2006 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI, DEŢINĂTORII LEGALI DE TERENURI

”NU ARD MIRIŞTILE, STUFUL, TUFĂRIŞURILE SAU VEGETAŢIA IERBOASĂFĂRĂ

ACCEPTUL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI FĂRĂ

INFORMAREA ÎN PREALABIL A SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE PENTRU SITUAŢII

DE URGENTE.

Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice

utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale,

cetăţenii riscă sancţiuni contravenţionale, după cum urmează :

1. amendă contravenţională de la 100 la 500 lei (conf. art. 1, pct. 1, lit. d) din H.G.R.

537/2007), pentru:

– neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor

miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale;

2. amendă contravenţională de la 500 la 1.000 lei (conf. art. 1, pct. 2, lit. g) din H.G.R.

537/2007),pentru:

– folosirea maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în

locuri cu pericol de incendiu;

3. amendă contravenţională de la 1.000 la 2.500 lei (conf. art. 1, pct. 3, lit. r) şi s) din

H.G.R. 537/2007),pentru:

– arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale fără obţinerea permisului

de lucru cu foc;

– neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării focului

la vecinătăţi;

– amenajarea locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce

favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi

alte vecinătăţi.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Tel. +40753049960

E-mail: relatiipublice@isugiurgiu.ro

www.isugiurgiu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *