Măsuri suplimentare instiutuite la nivelul Tribunalului Giurgiu

În afara măsurilor impuse de autoritățile centarale , Tribunalul Giurgiu adoptă măsuri suplimentare de protectie. Mai exact,în vederea prevenirii contaminării personalului instanțelor cu virusul Covid-19 și pentru buna desfăşurare a activităţii acestora, se instituie următoarele măsuri organizatorice şi administrative:

În birourile de arhivă şi registratură, programul de lucru cu publicul la arhiva şi registratura Tribunalului Giurgiu şi instanţelor arondate, respectiv Judecătoria Giurgiu şi Judecătoria Bolintin Vale, se va desfăşura astfel:

  • luni, miercuri, vineri: 9:00 – 11:00
  • marţi, joi: 9:00 – 12:00

Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentele arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numerele de telefon  alocate, birourilor arhivă şi registratură.

Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloacelor proprii justiţiabililor/reprezentanţilor/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 20 minute/persoană.

Se recomandă evitarea prezenţei părţilor la Tribunalul Giurgiu şi la judecătoriile arondate, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară, părţile având posibilitatea solicitării judecării cauzelor în lipsă sau amânarea acestora pentru motive medicale, dacă este cazul.

Se interzice accesul în incinta sediilor Tribunalului Giurgiu a persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă electronică, curier, etc.

La intrarea justiţiabililor în incinta sediilor Tribunalului Giurgiu, accesul se va face printr-un singur punct de acces, situat la intrările principale, urmând a fi supuse unui triaj epidemiologic, iar persoanelor care prezintă simptomatologia specifică bolii – febră, dificultatea de a respira, tuse intensă, etc., nu li se va permite accesul în incinta instanței.

Nu se va permite accesul în incinta instanței, a persoanelor (personalul instanței, justițiabili, avocați, consilieri juridici etc.) care nu poartă mască de protecție iar după momentul intrării în instanță, se va dispune evacuarea persoanelor care nu vor purta masca de protecție sau nu o vor purta în mod corespunzător, după o prealabilă atenționare a acestora.

Este interzisă staționarea pe holurile instanței – Sala pașilor pierduți a oricărei persoane, pentru orice alt motiv decât cel determinat de necesitatea de a fi prezent în sala de ședință, cu condiția de a avea o calitate într-un dosar aflat pe lista cauzelor unui complet din ziua și de la ora respectivă și exclusiv pentru timpul necesar asigurării acestei prezențe;

Se recomandă ca justiţiabilii şi avocaţii să păstreze, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm unii faţă de ceilalţi, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări.

Se recomandă completurilor de judecată, ca prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul şedinţei de judecată, justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm.

Se aduce la cunoștință faptul că jandarmii aflați în exercițiul funcțiunii la nivelul instanțelor au calitatea de a aplica sancțiuni contravenționale tuturor persoanelor care nu respectă dispozițiile  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, inclusiv cele materializate prin dispozițiile instituite la nivelul instanțelor;

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *