Media 10 la definitivat, obținută de un cadru didactic de la Școala ”Mircea cel Bătrân” din Giurgiu

Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 60 % ( în sesiunea 2021 promovabilitatea a fost de 57,84 %).

Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.
Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 48 de candidați cu medii între 8 și 10 din totalul celor 80 de candidaţi cu lucrări evaluate.

Un candidat a obtinut media 10 – este vorba de un cadru didactic al Școlii Gimnaziale ”Mircea cel Bătrân”, disciplina Educație Socială, din muncipiul Giurgiu.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun astăzi, 27 iulie până la ora 20 și joi, 28 iulie, în intervalul orar 9,00-12,00, la centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu sau pot fi transmise prin e-mail la adresa definitivatgr2022@gmail.com

Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 04 august 2022.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare în dosarul de presă atașat (link edu.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *