Ministerul Sănătății organizează examen pentru medici

 

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 mai-25 iunie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 30 aprilie 2021 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare.
Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, mai exact în sălile care s-a efectuat pregătirea. Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins).

În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat.Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00. Înscrierea candidaţilor la examen se va face în perioada 15-28 aprilie 2021 inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *