Noi măsuri CJSU

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 28.10.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

 

Unitatea administrativ teritorială Localitatea Rata
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Adunaţii-Copăceni 1.22
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Dărăşti-Vlaşca 1.49
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Mogoşeşti 0.00
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Varlaam 0.00
Com.Băneasa Sat.Băneasa 0.00
Com.Băneasa Sat.Frasinu 0.00
Com.Băneasa Sat.Pietrele 0.00
Com.Băneasa Sat.Sfântu Gheorghe 0.00
Com.Bolintin-Deal Sat.Bolintin-Deal 2.08
Com.Bolintin-Deal Sat.Mihai Vodă 2.16
Com.Bucşani Sat.Angheleşti 0.00
Com.Bucşani Sat.Bucşani 3.76
Com.Bucşani Sat.Goleasca 0.00
Com.Bucşani Sat.Obedeni 3.31
Com.Bucşani Sat.Podişor 0.00
Com.Bucşani Sat.Uieşti 0.00
Com.Bucşani Sat.Vadu Lat 0.00
Com.Bulbucata Sat.Bulbucata 0.96
Com.Bulbucata Sat.Coteni 0.00
Com.Bulbucata Sat.Făcău 0.00
Com.Bulbucata Sat.Teişori 0.00
Com.Buturugeni Sat.Buturugeni 0.00
Com.Buturugeni Sat.Pădureni 0.00
Com.Buturugeni Sat.Podu Ilfovăţului 0.00
Com.Buturugeni Sat.Poşta 0.00
Com.Călugăreni Sat.Brăniştari 0.00
Com.Călugăreni Sat.Călugăreni 0.75
Com.Călugăreni Sat.Crucea de Piatră 0.00
Com.Călugăreni Sat.Hulubeşti 0.00
Com.Călugăreni Sat.Uzunu 5.53
Com.Clejani Sat.Clejani 0.00
Com.Clejani Sat.Neajlov 0.00
Com.Clejani Sat.Podu Doamnei 0.00
Com.Clejani Sat.Sterea 0.00
Com.Colibaşi Sat.Câmpurelu 0.85
Com.Colibaşi Sat.Colibaşi 0.00
Com.Comana Sat.Budeni 1.37
Com.Comana Sat.Comana 1.35
Com.Comana Sat.Falaştoaca 0.00
Com.Comana Sat.Grădiştea 1.42
Com.Comana Sat.Vlad Ţepeş 0.00
Com.Cosoba Sat.Cosoba 0.00
Com.Crevedia Mare Sat.Crevedia Mare 2.00
Com.Crevedia Mare Sat.Crevedia Mică 0.00
Com.Crevedia Mare Sat.Dealu 0.00
Com.Crevedia Mare Sat.Găiseanca 0.00
Com.Crevedia Mare Sat.Priboiu 0.00
Com.Crevedia Mare Sat.Sfântu Gheorghe 0.00
Com.Daia Sat.Daia 0.00
Com.Daia Sat.Plopşoru 1.31
Com.Floreşti-Stoeneşti Sat.Floreşti 5.10
Com.Floreşti-Stoeneşti Sat.Palanca 1.49
Com.Floreşti-Stoeneşti Sat.Stoeneşti 0.52
Com.Frăteşti Sat.Cetatea 0.00
Com.Frăteşti Sat.Frăteşti 1.19
Com.Frăteşti Sat.Remuş 1.01
Com.Găiseni Sat.Cărpenişu 1.09
Com.Găiseni Sat.Căscioarele 0.49
Com.Găiseni Sat.Găiseni 0.43
Com.Găiseni Sat.Podu Popa Nae 0.00
Com.Găujani Sat.Cetăţuia 0.00
Com.Găujani Sat.Găujani 0.00
Com.Găujani Sat.Pietrişu 0.00
Com.Ghimpaţi Sat.Copaciu 0.00
Com.Ghimpaţi Sat.Ghimpaţi 0.00
Com.Ghimpaţi Sat.Naipu 1.22
Com.Ghimpaţi Sat.Valea Plopilor 0.00
Com.Gogoşari Sat.Drăghiceanu 0.00
Com.Gogoşari Sat.Gogoşari 0.00
Com.Gogoşari Sat.Izvoru 0.00
Com.Gogoşari Sat.Răleşti 0.00
Com.Gostinari Sat.Gostinari 0.00
Com.Gostinari Sat.Mironeşti 2.17
Com.Gostinu Sat.Gostinu 1.77
Com.Grădinari Sat.Grădinari 1.93
Com.Grădinari Sat.Tântava 0.00
Com.Grădinari Sat.Zorile 1.90
Com.Greaca Sat.Greaca 1.20
Com.Greaca Sat.Puţu Greci 0.00
Com.Greaca Sat.Zboiu 0.00
Com.Herăşti Sat.Herăşti 0.93
Com.Herăşti Sat.Miloşeşti 0.00
Com.Hotarele Sat.Hotarele 0.57
Com.Iepureşti Sat.Băneşti 0.00
Com.Iepureşti Sat.Chirculeşti 0.00
Com.Iepureşti Sat.Gorneni 3.23
Com.Iepureşti Sat.Iepureşti 0.00
Com.Iepureşti Sat.Stâlpu 0.00
Com.Iepureşti Sat.Valter Mărăcineanu 0.00
Com.Isvoarele Sat.Isvoarele 1.53
Com.Isvoarele Sat.Teiuşu 0.00
Com.Izvoarele Sat.Chiriacu 0.00
Com.Izvoarele Sat.Dimitrie Cantemir 0.00
Com.Izvoarele Sat.Izvoarele 0.70
Com.Izvoarele Sat.Petru Rareş 0.00
Com.Izvoarele Sat.Radu Vodă 3.88
Com.Izvoarele Sat.Valea Bujorului 0.00
Com.Joiţa Sat.Bâcu 0.59
Com.Joiţa Sat.Joiţa 1.37
Com.Letca Nouă Sat.Letca Nouă 0.00
Com.Letca Nouă Sat.Letca Veche 0.00
Com.Letca Nouă Sat.Milcovăţu 0.00
Com.Malu Sat.Malu 0.49
Com.Mârşa Sat.Mârşa 0.00
Com.Mihai Bravu Sat.Mihai Bravu 0.42
Com.Ogrezeni Com.Ogrezeni 0.00
Com.Ogrezeni Sat.Hobaia 0.00
Com.Ogrezeni Sat.Ogrezeni 2.07
Com.Oinacu Sat.Braniştea 1.04
Com.Oinacu Sat.Comasca 0.00
Com.Oinacu Sat.Oinacu 3.51
Com.Prundu Sat.Prundu 0.30
Com.Prundu Sat.Puieni 0.00
Com.Putineiu Sat.Hodivoaia 0.00
Com.Putineiu Sat.Putineiu 0.79
Com.Putineiu Sat.Vieru 0.00
Com.Răsuceni Sat.Carapancea 0.00
Com.Răsuceni Sat.Cucuruzu 0.00
Com.Răsuceni Sat.Răsuceni 0.00
Com.Răsuceni Sat.Satu Nou 0.00
Com.Roata de Jos Sat.Cartojani 0.00
Com.Roata de Jos Sat.Roata de Jos 0.00
Com.Roata de Jos Sat.Roata Mică 1.82
Com.Roata de Jos Sat.Sadina 0.64
Com.Săbăreni Sat.Săbăreni 0.35
Com.Schitu Sat.Bila 0.00
Com.Schitu Sat.Cămineasca 0.00
Com.Schitu Sat.Schitu 0.00
Com.Schitu Sat.Vlaşin 0.00
Com.Singureni Sat.Crânguri 0.00
Com.Singureni Sat.Singureni 0.00
Com.Singureni Sat.Stejaru 0.00
Com.Slobozia Sat.Slobozia 0.00
Com.Stăneşti Sat.Bălanu 0.00
Com.Stăneşti Sat.Ghizdaru 0.00
Com.Stăneşti Sat.Onceşti 0.00
Com.Stăneşti Sat.Stăneşti 0.00
Com.Stoeneşti Sat.Ianculeşti 0.00
Com.Stoeneşti Sat.Mirău 0.00
Com.Stoeneşti Sat.Stoeneşti 2.48
Com.Toporu Sat.Tomuleşti 1.39
Com.Toporu Sat.Toporu 0.00
Com.Ulmi Sat.Căscioarele 0.00
Com.Ulmi Sat.Drăgăneasca 0.00
Com.Ulmi Sat.Ghionea 1.66
Com.Ulmi Sat.Icoana 0.00
Com.Ulmi Sat.Moşteni 0.00
Com.Ulmi Sat.Poenari 1.04
Com.Ulmi Sat.Trestieni 0.00
Com.Ulmi Sat.Ulmi 3.58
Com.Valea Dragului Sat.Valea Dragului 3.23
Com.Vânătorii Mici Sat.Corbeanca 0.00
Com.Vânătorii Mici Sat.Cupele 0.00
Com.Vânătorii Mici Sat.Izvoru 1.34
Com.Vânătorii Mici Sat.Poiana lui Stângă 0.00
Com.Vânătorii Mici Sat.Vâlcelele 0.00
Com.Vânătorii Mici Sat.Vânătorii Mari 0.00
Com.Vânătorii Mici Sat.Vânătorii Mici 5.19
Com.Vânătorii Mici Sat.Zădăriciu 0.00
Com.Vărăşti Sat.Dobreni 0.00
Com.Vărăşti Sat.Vărăşti 0.58
Com.Vedea Sat.Vedea 1.10
Mun.Giurgiu Mun.Giurgiu 2.67
Orş.Bolintin-Vale Orş.Bolintin-Vale 0.32
Orş.Bolintin-Vale Sat.Crivina 0.00
Orş.Bolintin-Vale Sat.Malu Spart 0.99
Orş.Bolintin-Vale Sat.Suseni 0.00
Orş.Mihăileşti Orş.Mihăileşti 0.93
Orş.Mihăileşti Sat.Novaci 0.00
Orş.Mihăileşti Sat.Popeşti 0.00
Judeţul Giurgiu 1,26

 

Pentru satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti,  satul Gorneni – comuna Iepureşti, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Oinacu – comuna Oinacu, satul Ulmi- comuna Ulmi, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

Pentru  satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Mironeşti – comuna Gostinari,  satul Gostinu – comuna Gostinu, satele Grădinari și Zorile – comuna Grădinari, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Roata Mică – comuna Roata de Jos, satul Stoenești – comuna Stoenești, satul Ghionea – comuna Ulmi şi municipiul Giurgiu,  se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000.

Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 28.10.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:

 

– Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu.

 

– Se aprobă scenariul 3 de funcționare pentru clasa a VIII-a C a Școlii Gimnaziale nr. 10 Giurgiu.

Alexandra Buzică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *