Noi măsuri la Tribunalul Giurgiu

În completarea măsurilor dispuse la nivelul Tribunalului Giurgiu pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul COVID-19, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Tribunalului Giurgiu, sănătatea justiţiabililor, dar şi pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată, la nivelul Tribunalului Giurgiu, prin Ordinul nr.2/12.10.2020 al Președintelui Tribunalului Giurgiu, s-au instituit o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând şi publicul precum şi avocaţii, după cum urmează:

  1. Pentru buna gestionare a situaţiilor care se pot ivi în timpul şedinţelor de judecată, se recomandă completurilor de judecată ca strigarea cauzelor şi implicit a justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape, pe loturi de 2-3 cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţelor de judecată.
  2. Se recomandă completurilor de judecată, ca prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul şedinţei de judecată, justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm.
  3. Pentru evitarea aglomeraţiei pe holurile instanţei, avocaţii şi justiţiabilii pot cunoaşte ordinea strigării cauzelor, prin consultarea portalului instanţei şi a listelor de şedinţă afişate la intrarea în sediul instanţei.
  4. În birourile de arhivă şi registratură, accesul publicului se va face pe rând, cu prealabila programare, grefierii acestor compartimente urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, fără a se permite accesul a mai mult de 3 persoane în același timp dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare.
  5. Se interzice accesul în incinta sediilor Tribunalului Giurgiu a persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă electronică, curier, etc.
  6. La intrarea justiţiabililor în incinta sediilor Tribunalului Giurgiu, accesul se va face printr-un singur punct de acces, situat la intrările principale, urmând a fi supuse unui triaj epidemiologic, iar persoanelor care prezintă simptomatologia specifică bolii – febră, dificultatea de a respira, tuse intensă, etc., nu li se va permite accesul în incinta instanței.

Nu se va permite accesul în incinta instanței, a persoanelor care nu poartă mască de protecție iar după momentul intrării în instanță, se va dispune evacuarea persoanelor care nu vor purta în mod corespunzător masca de protecție, după o prealabilă atenționare a acestora.

  1. Se recomandă ca justiţiabilii şi avocaţii să păstreze, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm unii faţă de ceilalţi, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări.
  2. Se recomandă evitarea prezenţei părţilor la Tribunalul Giurgiu şi la judecătoriile arondate, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară. Informaţiile referitoare la dosarele aflate pe rol pot fi solicitate telefonic, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, sau prin mijloace electronice (fax, e-mail), precum şi prin accesarea aplicaţiei Dosar electronic.
  3. Se recomandă transmiterea documentelor şi cererilor prin poştă  sau fax ori în format electronic, prin e-mail, părţile având posibilitatea solicitării judecării cauzelor în lipsă sau amânarea acestora pentru motive medicale, dacă este cazul.
  4. Pe toată durata prezenţei în instanţă, întregul personal, precum şi publicul este rugat să respecte măsurile de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la loc vizibil în toate sediile Tribunalului Giurgiu şi Judecătoriilor aflate în circumscripţie.

Alexandra Buzică

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *