Nu toți elevii se reîntorc azi la școală

Azi, 5 mai, elevii și preșcolarii reîncep cursurile după o lungă vacanță de primăvară. Pentru elevii claselor terminale, (a 8-a și a 12-a) cursurile se reiau pe data de 10 mai.

La Giurgiu, majoritatea școlilor din județ sunt în scenariul 1 (verde) ceea ce înseamnă că merg la școală fizic elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a.

De altfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit pe 4 mai, a stabilit scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în școlile din județul Giurgiu începând cu data de 5 mai 2021.

Localitatea

Denumire unități școlare

Scenarii de funcționare

ADUNAŢII-COPĂCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI Scenariul 1
DĂRĂŞTI-VLAŞCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA Scenariul 1
MOGOŞEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI Scenariul 1
VARLAAM GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM Scenariul 1
BĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA Scenariul 1
BĂNEASA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE Scenariul 1
FRASINU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU Scenariul 1
PIETRELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE Scenariul 1
BOLINTIN-DEAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL Scenariul 1
MIHAI VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ Scenariul 1
BOLINTIN-VALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 1
BOLINTIN-VALE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 1
MALU SPART ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART Scenariul 1
CRIVINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA Scenariul 1
SUSENI GRĂDINIȚA SUSENI Scenariul 1
BOLINTIN-VALE LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE Scenariul 1
BUCŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI Scenariul 1
GOLEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA Scenariul 1
OBEDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 OBEDENI Scenariul 1
PODIŞOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR Scenariul 1
UIEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI Scenariul 1
VADU LAT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT Scenariul 1
BULBUCATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA Scenariul 1
TEIŞORI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI Scenariul 1
BUTURUGENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI Scenariul 1
BUTURUGENI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI Scenariul 1
PĂDURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI Scenariul 1
POŞTA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA Scenariul 1
CĂLUGĂRENI LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI Scenariul 1
CĂLUGĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI Scenariul 1
HULUBEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI Scenariul 1
UZUNU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU Scenariul 1
CLEJANI ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI Scenariul 1
NEAJLOV GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV Scenariul 1
PODU DOAMNEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI Scenariul 1
COLIBAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI Scenariul 1
CÂMPURELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU Scenariul 1
COMANA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA Scenariul 1
BUDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI Scenariul 1
FALAŞTOACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA Scenariul 1
GRĂDIŞTEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA Scenariul 1
VLAD ŢEPEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ Scenariul 1
COMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA Scenariul 1
COSOBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA Scenariul 1
CREVEDIA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE Scenariul 1
CREVEDIA MICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ Scenariul 1
DEALU ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU Scenariul 1
GĂISEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA Scenariul 1
SFÂNTU GHEORGHE ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE Scenariul 1
DAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA Scenariul 2
PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU Scenariul 2
PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU Scenariul 2
FLOREŞTI – STOENEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI Scenariul 1
PALANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA Scenariul 1
STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI Scenariul 1
FRĂTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI Scenariul 2
CETATEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA Scenariul 2
REMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ Scenariul 2
GĂISENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI Scenariul 1
CĂRPENIŞU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU Scenariul 1
CĂSCIOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE Scenariul 1
GĂUJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI Scenariul 1
PIETRIŞU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU Scenariul 1
GHIMPAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI Scenariul 2
COPACIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU Scenariul 2
GHIMPAŢI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI Scenariul 2
NAIPU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU Scenariul 2
VALEA PLOPILOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR Scenariul 2
GIURGIU COLEGIUL NAȚIONAL “ION MAIORESCU” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU COLEGIUL TEHNIC “VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA Scenariul 2
GIURGIU GRĂDINIȚA TOP KINDER Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU Scenariul 2
GIURGIU ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS” Scenariul 2
GOGOŞARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI Scenariul 1
IZVORU ȘCOALA PRIMARĂ “MARIN DRĂCEA” IZVORU Scenariul 1
GOSTINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI Scenariul 1
GOSTINARI ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI Scenariul 1
MIRONEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI Scenariul 1
GOSTINU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANGHEL MAREȘ” GOSTINU Scenariul 1
GRĂDINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI Scenariul 2
TÂNTAVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA Scenariul 2
ZORILE ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE Scenariul 2
GREACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA Scenariul 1
HERĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELINA BASARAB” HERĂȘTI Scenariul 1
HOTARELE LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE Scenariul 1
HOTARELE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA Scenariul 1
IEPUREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI Scenariul 2
GORNENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI Scenariul 2
ISVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE Cursuri online datorită infrastructurii
IZVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE Scenariul 1
CHIRIACU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU Scenariul 1
IZVOARELE GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE Scenariul 1
JOIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA Scenariul 2
BÂCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU Scenariul 2
LETCA NOUĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ Scenariul 1
LETCA VECHE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE Scenariul 1
MILCOVĂŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU Scenariul 1
MALU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BADILĂ” MALU Scenariul 2
MÂRŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA Scenariul 1
MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU Scenariul 1
MIHĂILEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI Scenariul 1
DRĂGĂNESCU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU Scenariul 1
MIHĂILEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA Scenariul 1
NOVACI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI Scenariul 1
POPEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI Scenariul 1
OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL SOLACOLU” OGREZENI Scenariul 1
HOBAIA ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA Scenariul 1
OGREZENI GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI Scenariul 1
OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI Scenariul 1
OINACU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU Scenariul 1
BRANIŞTEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA Scenariul 1
COMASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA Scenariul 1
OINACU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU Scenariul 1
PRUNDU LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU Scenariul 1
PRUNDU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU Scenariul 1
PUIENI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI Scenariul 1
PUTINEIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU Scenariul 1
HODIVOAIA GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA Scenariul 1
VIERU GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU Scenariul 1
RĂSUCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI Scenariul 2
CUCURUZU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU Scenariul 2
ROATA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS Scenariul 1
CARTOJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI Scenariul 1
ROATA DE JOS GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS Scenariul 1
ROATA DE JOS ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU) Scenariul 1
ROATA MICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ Scenariul 1
SADINA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA Scenariul 1
SĂBĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI Scenariul 2
SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN Scenariul 1
BILA ȘCOALA PRIMARĂ “FLORIN NICULESCU” BILA Scenariul 1
CĂMINEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA Scenariul 1
SINGURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI Scenariul 1
CRÂNGURI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI Scenariul 1
STEJARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU Scenariul 1
SLOBOZIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA Scenariul 1
STĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI Scenariul 2
BĂLANU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU Scenariul 2
GHIZDARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU Scenariul 2
ONCEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI Scenariul 2
STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI Scenariul 2
STOENEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU Scenariul 2
TOPORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU Scenariul 2
TOMULEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI Scenariul 2
ULMI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI Scenariul 1
POENARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI Scenariul 1
GHIONEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA Scenariul 1
ICOANA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA Scenariul 1
TRESTIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI Scenariul 1
DRĂGĂNEASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA Scenariul 1
VALEA DRAGULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI Scenariul 2
VALEA DRAGULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI Scenariul 2
VĂRĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI Scenariul 1
DOBRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI Scenariul 1
VĂRĂŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI Scenariul 1
VÂNĂTORII MICI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI Scenariul 1
CORBEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA Scenariul 1
CUPELE ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE Scenariul 1
IZVORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL Scenariul 1
POIANA LUI STÂNGĂ ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ Scenariul 1
VÂNĂTORII MARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI Scenariul 1
ZĂDĂRICIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU Scenariul 1
VEDEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “APOSTOL ARSACHE” VEDEA Scenariul 1

dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, se aplică scenariul 1, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 și dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, se aplică scenariul 2, care presupune participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară şi participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *