O nouă serie de Ateliere CRED, la Giurgiu

Casa Corpului Didactic Giurgiu, a găzduit recent o nouă serie de Ateliere CRED.Intitulată, în mod sugestiv, ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”. Această nouă serie, a IV-a are în vedere toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Atelierele marca ”Proiectul CRED” au revenit în județul Giurgiu și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc. Această a IV-a serie este centrată pe Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului .

Este vorba despre documente de politici educaționale, ghiduri metodologice, programe școlare pentru opționale integrate sau resurse educaționale digitale. Se au in vedere rapoarte de cercetare și diverse analize precum cea a nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare; analiza situației curriculumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare; analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie; analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de Resurse Educaționale Deschise etc.).

Resursele Educaționale Deschise CRED se constituie într-un fond educațional complex și valoros pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar românesc. Atelierele sunt organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România, în toate județele țării, în fiecare județ fiind prevăzute a fi organizate câte 3, unul pentru cadrele didactice pentru învățământul primar și două pentru cadrele didactice care predau la nivel gimnazial.

Acțiunile și activitățile din cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED au purtat emblema împărtășirii, iar noua serie de Ateliere CRED, intitulată ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, se înscrie în această linie de acțiune, obiective și valori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *