Giurgiu-Tribune

Pana pe 9 decembrie puteti depune cereri de atribuire în proprietate a terenurilor conform legii fondului funciar in vigoare

Cetățenii municipiului Giurgiu care nu dețin acte de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și anexelor gospodărești se pot prezenta la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul București nr. 49-51, în zilele de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00, în vederea formulării cererii de atribuire în proprietate a terenului respectiv, în temeiul Legii nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Conform prevederilor legale, termenul de depunere a cererilor este până la data de 9 decembrie 2018.Cetățenii vor anexa cererii următoarele documente:
– acte de identitate;
– schița actualizată a imobilului, executată de o persoană autorizată, care să cuprindă vecinătățile actuale;
– declarații notariale ale vecinilor din care să rezulte că nu există litigii de hotar;
– orice document care să vină în sprijinul atribuirii în proprietate a terenului revendicat (act sub semnătură privată, certificate de moștenitor etc.);
– certificat fiscal.

Visits52 Visits 1 Visits 789745

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *