Peste 130.000 de nereguli la bugetele locale, în 8 ani și jumătate

Curtea de Conturi a constatat 132.746 de nereguli la bugetele locale în perioada ianuarie 2009 – iunie 2017.
Valoarea abaterilor financiar-contabile constatate însumează peste 87,2 miliarde de lei.

Cele mai multe nereguli, peste 97.000 de cazuri, au fost constatate la bugetele comunelor.

La bugetul de stat, abaterile financiar-contabile constatate depășesc 143,2 miliarde de lei, fiind constatate peste 28.000de cazuri.

În total, în perioada 2009-2017, Curtea de Conturi a identificat mai bine de 180.000 decazuri de abateri de la legalitate, în valoare de peste 331,3 miliarde de lei.
din care peste 301 miliarde de lei sunt abateri financiar-contabile.

De asemenea, circa 11,9 milioane de lei sunt plăți nelegale și 18 milioane de lei — venituri suplimentare.

Printre constatările identificate cu ocazia acțiunilor de audit se află stabilirea eronată a cuantumului unor impozite și taxe, nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea în cuantumul și la termenele prevăzute de lege a unor impozite și taxe, neurmărirea încasării veniturilor din impozite și taxe în termenul legal de prescripție, ceea ce a
condus la înregistrarea de pierderi patrimoniale.

Totodata au mai fost constatate nereguli cauzate de necalcularea obligațiilor accesorii și necomunicarea acestora debitorilor potrivit procedurii instituite de Codul de procedură fiscală.

Potrivit Curții de Conturi, la aprobarea bugetelor anuale nu au fost întocmite documente privind fundamentarea veniturilor și cheltuielilor, cu stabilirea surselor de finanțare și a destinațiilor de utilizare în funcție de tipul și natura acestora .

La baza sumelor prevăzute la partea de venituri nu s-a analizat numărul total de contribuabili, numărul și suprafețele bunurilor taxabile și impozitabile pe fiecare categorie în parte .

In plus , la partea de cheltuieli nu au fost fundamentate și specificate analitic tipurile și categoriile de cheltuieli în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor și de realizare a investițiilor.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *