web analytics
Giurgiu-Tribune

PNL, partidul care și-a asumat Dezvoltarea României

PNL a fostsingurulpartid care aavutcurajulșipriceperea de a-șiasumarăspundereatreceriiRomânieiprinceamaigravăcriză din ultimeledecenii. Cândtoți au dat din colțîncolț, PNL și-aasumatresponsabilitateaguvernării, pentrucafiecareromânsătraverseze cu bine aceastăperioadă de încercare. PNL aales dezvoltareaRomânieiîncelmaidificilan dinistoriarecentăși a ales să nu laseRomânia la greu.

În 2020, într-un an de mare criză, PNL areușit:

  1. a) păstrarealocurilor de muncășisusținereacompaniilorromâneșticonfruntate cu criza – acumsunt cu 15.000 maimulțiangajațidecât la începutulanului.
  2. b) eliminareataxelor PSD șicreștereaveniturilor la bugetul de stat.
  3. c) creștereasalariuluimediu, cu 7,6% mai mare decât de anultrecut.
  4. d) creștereapensiilor cu 14%, ceamai mare creștere din ultimii 20 ani.
  5. f) creștereaalocațiilor cu 20% înseptembrieși cu 3,8% indexarea cu rata inflației.
  6. g) scădereainflației, inflația a scăzutînoctombrie la 2,2% de la 5,4% sub PSD
  7. h) am atras de treiorimaimultefondurieuropenedecât PSD și am obținutaprobareaComisieiEuropenepentrufinanțareamarilorproiecte: autostrada Sibiu-Pitești, centuraocolitoare a Bacăului, spitaleleregionale de la Iași, Craiova, Cluj.
  8. i) amrealizatinvestițiipublice record înultimuldeceniu, de 35,4 miliarde lei.

PNL alansatcelmaiîndrăzneț plan de investiții – „ReclădimRomânia”. PreședinteleIohannisaobținut o sumă record, 80 miliarde euro, pentrudezvoltareațării.

”AmarătatcăștimșiputemsădezvoltămRomâniaînvremurigrele, chiarșiîmpotrivamajoritățiitoxice a PSD care a subminatinițiativeleguvernului. Cu atâtmaimultvomreușisădezvoltămRomânia cu o majoritatesolidăînParlamentșicândcrizasanitarăva fi stăpânită global dupăaparițiavaccinului.

Administrațiileliberale au arătatdejacă pot sătransforme cu finanțareeuropeanămariorașe, Guvernul PNL a arătatatcă a pututsătreacăRomâniaprinceamaigravăcrizăși, înacelașitimp, sălansezeșimarileșantiere, cu finanțareeuropeană.

Guvernările PSD, dimpotrivă, au însemnatșapteaniratați, tocmaiîntr-o perioadăfastăpentrueconomiaglobală. PSD a ratatmarileproiectepe care le promisesepânăîn 2020 (opt spitaleleregionale, autostrada Sibiu-Pitești), a ratatfondurileeuropene, i-a taxatperomânifără a construiceva. PSD doar a cheltuit, a lăsatinfrastructurasădecadă, cu consecințeletragicepe care le vedemastăziși care se pot repetadacă nu facem o schimbare radical”, susține PNL.

Guvernul PNL aînceputdejaaceastăschimbareradicală: a schimbatparadigmadezvoltăriieconomice, de la consumnesăbuitșirisipăcătreinvestiții.

Începând cu 2021, România are 80 miliarde euro la dispozițieșișansaistorică de a se conecta la trenduleuropean al dezvoltării post-pandemie. UE investeștemasivpentruredresareaeconomicăodatăcecrizasanitarăva fi stăpânită.

România nu-șimaipoatepermitesăiroseascăalțipatruanialături de PSD – partidulstagnării, partidultrecutului care a arătatdejacă nu știeși nu vreasăfoloseascăfondurileeuropene. Dacăîn 2021 am reveni la modelulînvechit al PSD și am rata trenduleuropean al dezvoltării, se vormăridecalajelefață de celelalte state UE (care se vordezvolta cu Planul UE de redresare) și nu vormaiputea fi recuperate.

Din contră, soluțialiberală a dezvoltării, folosindmasivpentruinvestițiifondurileeuropene, vareușiacel salt de care avemnevoiepentru a ajunge la niveluleconomiilordezvoltate din UE.

DezvoltămRomâniaînseamnă cu adevăratmai bine pentrutoți.

Cu majoritateînParlament, care vasusțineeforturilePreședinteluișiGuvernului, schimbareabenefică de curs politic si economic generată de PNL va fi accelerată de măsurile din Programul de guvernare 2021-2024, cu efectepozitiveînviețileoamenilor, înviațafiecăreicomunităti:

– 80 miliarde euro fondurieuropenefolositepentruinvestițiișidezvoltare

– ceamaiputernicăcreștereeconomică din UE, peste 6% în 2024

– creștereasalariuluimediu net cu aproape 50%, 1.000 euro/lunăîn 2024

– 560.000 de noilocuri de muncămai bine plătitepânăîn 2024

– majorareavaloriipunctului de pensie cu 46% pânăîn 2024 față de 2019 (de la 1.265 lei în 2019, la 1.840 lei); pensiamedieanualăvacrește cu 536 lei pânăîn 2024 față de 2020

– 970 km de autostrăzișidrumuriexprespânăîn 2024

– până la 6% din PIB pentrusănătate

– 3 spitaleregionale la Iași, Craiova și Cluj-Napoca șialte 10 unitățisanitarenoișiextinderiprinprogrameleeuropene de finanțare.

– 9 miliarde euro – investițiiînenergienucleară

– 21,6miliarde euro – plățidirecte, dezvoltareagricolă, susținereafermelor de familie

– 6,5miliarde euro – investițiiîninfrastructura de irigații

– 650 milioane euro – ceamai mare campanie de împădurire a României

– peste 10 miliarde euro pentrumediul de afaceri, antreprenoriat, digitalizare

– 30 miliarde lei – garanții de stat pentrucreditesubvenționateprin IMM Invest șiEximbank

– 1 miliard euro pentruracordarea la rețelele de gaze

– 8 miliarde lei pentrurețele de apă-canalizare

– 2.500 de creșe, grădinițeșișcoli – construcțiinoișireabilitări

Aceastaesteobiectivulpe care PNL îlpropuneșiesteesențaprogramului de guvernare al PNL: patruani de dezvoltare, patruaniîn care să ne concentrămpeinfrastructuraacesteițări, patruaniîn care sălăsăm PSD fărăarmeledemagogiei cu care torpileazăbugetulțării, patruani de stabilitatepentrudezvoltare, nu de certuri.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *