Scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor începând cu data de 10.05.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 07.05.2021, în ședință online, a aprobat scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 10.05.2021, după cum urmează:

LOCALITATEA

DENUMIRE UNITĂȚI ȘCOLARE

SCENARII DE FUNCȚIONARE

ADUNAŢII-COPĂCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI

Scenariul 1

DĂRĂŞTI-VLAŞCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA

Scenariul 1

MOGOŞEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI

Scenariul 1

VARLAAM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM

Scenariul 1

BĂNEASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA

Scenariul 1

BĂNEASA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE

Scenariul 1

FRASINU

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU

Scenariul 1

PIETRELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE

Scenariul 1

BOLINTIN-DEAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL

Scenariul 1

MIHAI VODĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ

Scenariul 1

BOLINTIN-VALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE

Scenariul 1

BOLINTIN-VALE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE

Scenariul 1

MALU SPART

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART

Scenariul 1

CRIVINA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA

Scenariul 1

SUSENI

GRĂDINIȚA SUSENI

Scenariul 1

BOLINTIN-VALE

LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE

Scenariul 1

BUCŞANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI

Scenariul 1

GOLEASCA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA

Scenariul 1

OBEDENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 OBEDENI

Scenariul 1

PODIŞOR

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR

Scenariul 1

UIEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI

Scenariul 1

VADU LAT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT

Scenariul 1

BULBUCATA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA

Scenariul 1

TEIŞORI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI

Scenariul 1

BUTURUGENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI

Scenariul 1

BUTURUGENI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI

Scenariul 1

PĂDURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI

Scenariul 1

POŞTA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA

Scenariul 1

CĂLUGĂRENI

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI

Scenariul 1

CĂLUGĂRENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI

Scenariul 1

HULUBEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI

Scenariul 1

UZUNU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU

Scenariul 1

CLEJANI

ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

Scenariul 1

NEAJLOV

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV

Scenariul 1

PODU DOAMNEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI

Scenariul 1

COLIBAŞI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI

Scenariul 1

CÂMPURELU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU

Scenariul 1

COMANA

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA

Scenariul 1

BUDENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI

Scenariul 1

FALAŞTOACA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA

Scenariul 1

GRĂDIŞTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA

Scenariul 1

VLAD ŢEPEŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ

Scenariul 1

COMANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA

Scenariul 1

COSOBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA

Scenariul 1

CREVEDIA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE

Scenariul 1

CREVEDIA MICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ

Scenariul 1

DEALU

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU

Scenariul 1

GĂISEANCA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA

Scenariul 1

SFÂNTU GHEORGHE

ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE

Scenariul 1

DAIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA

Scenariul 2

PLOPŞORU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU

Scenariul 2

PLOPŞORU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU

Scenariul 2

FLOREŞTI – STOENEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI

Scenariul 1

PALANCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA

Scenariul 1

STOENEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI

Scenariul 1

FRĂTEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI

Scenariul 2

CETATEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA

Scenariul 2

REMUŞ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ

Scenariul 2

GĂISENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI

Scenariul 1

CĂRPENIŞU

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU

Scenariul 1

CĂSCIOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE

Scenariul 1

GĂUJANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI

Scenariul 1

PIETRIŞU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU

Scenariul 1

GHIMPAŢI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI

Scenariul 1

COPACIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU

Scenariul 1

GHIMPAŢI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI

Scenariul 1

NAIPU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU

Scenariul 1

VALEA PLOPILOR

ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR

Scenariul 1

GIURGIU

COLEGIUL NAȚIONAL “ION MAIORESCU” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

COLEGIUL TEHNIC “VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA

Scenariul 2

GIURGIU

GRĂDINIȚA TOP KINDER

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU

Scenariul 2

GIURGIU

ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS”

Scenariul 2

GOGOŞARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI

Scenariul 1

IZVORU

ȘCOALA PRIMARĂ “MARIN DRĂCEA” IZVORU

Scenariul 1

GOSTINARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI

Scenariul 1

GOSTINARI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI

Scenariul 1

MIRONEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI

Scenariul 1

GOSTINU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANGHEL MAREȘ” GOSTINU

Scenariul 1

GRĂDINARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI

Scenariul 1

TÂNTAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA

Scenariul 1

ZORILE

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE

Scenariul 1

GREACA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA

Scenariul 1

HERĂŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELINA BASARAB” HERĂȘTI

Scenariul 1

HOTARELE

LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE

Scenariul 1

HOTARELE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA

Scenariul 1

IEPUREŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI

Scenariul 2

GORNENI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI

Scenariul 2

ISVOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE

Cursuri online datorită infrastructurii

IZVOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE

Scenariul 1

CHIRIACU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU

Scenariul 1

IZVOARELE

GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE

Scenariul 1

JOIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA

Scenariul 2

BÂCU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU

Scenariul 2

LETCA NOUĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ

Scenariul 1

LETCA VECHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE

Scenariul 1

MILCOVĂŢU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU

Scenariul 1

MALU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BADILĂ” MALU

Scenariul 2

MÂRŞA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA

Scenariul 1

MIHAI BRAVU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU

Scenariul 2

MIHĂILEŞTI

LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI

Scenariul 1

DRĂGĂNESCU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU

Scenariul 1

MIHĂILEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA

Scenariul 1

NOVACI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI

Scenariul 1

POPEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI

Scenariul 1

OGREZENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL SOLACOLU” OGREZENI

Scenariul 1

HOBAIA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA

Scenariul 1

OGREZENI

GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI

Scenariul 1

OGREZENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI

Scenariul 1

OINACU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU

Scenariul 1

BRANIŞTEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA

Scenariul 1

COMASCA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA

Scenariul 1

OINACU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU

Scenariul 1

PRUNDU

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU

Scenariul 1

PRUNDU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU

Scenariul 1

PUIENI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI

Scenariul 1

PUTINEIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU

Scenariul 2

HODIVOAIA

GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA

Scenariul 2

VIERU

GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU

Scenariul 2

RĂSUCENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI

Scenariul 2

CUCURUZU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU

Scenariul 2

ROATA DE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS

Scenariul 1

CARTOJANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI

Scenariul 1

ROATA DE JOS

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS

Scenariul 1

ROATA DE JOS

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU)

Scenariul 1

ROATA MICĂ

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ

Scenariul 1

SADINA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA

Scenariul 1

SĂBĂRENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI

Scenariul 2

SCHITU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN

Scenariul 1

BILA

ȘCOALA PRIMARĂ “FLORIN NICULESCU” BILA

Scenariul 1

CĂMINEASCA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA

Scenariul 1

SINGURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI

Scenariul 1

CRÂNGURI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI

Scenariul 1

STEJARU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU

Scenariul 1

SLOBOZIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA

Scenariul 1

STĂNEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI

Scenariul 2

BĂLANU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU

Scenariul 2

GHIZDARU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU

Scenariul 2

ONCEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI

Scenariul 2

STOENEŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI

Scenariul 1

STOENEŞTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU

Scenariul 1

TOPORU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU

Scenariul 2

TOMULEŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI

Scenariul 2

ULMI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI

Scenariul 1

POENARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI

Scenariul 1

GHIONEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA

Scenariul 1

ICOANA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA

Scenariul 1

TRESTIENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI

Scenariul 1

DRĂGĂNEASCA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA

Scenariul 1

VALEA DRAGULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI

Scenariul 2

VALEA DRAGULUI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI

Scenariul 2

VĂRĂŞTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI

Scenariul 2

DOBRENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI

Scenariul 2

VĂRĂŞTI

ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI

Scenariul 2

VÂNĂTORII MICI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI

Scenariul 1

CORBEANCA

ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA

Scenariul 1

CUPELE

ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE

Scenariul 1

IZVORU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL

Scenariul 1

POIANA LUI STÂNGĂ

ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ

Scenariul 1

VÂNĂTORII MARI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI

Scenariul 1

ZĂDĂRICIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU

Scenariul 1

VEDEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “APOSTOL ARSACHE” VEDEA

Scenariul 1

Scenariile au fost aprobate pe baza ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1.000 de locuitori pe localităţi (UAT) la data de 07.05.2021, pe ultimele 14 zile, fiind avizate de către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor pentru unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, pe parcursul anului şcolar, se vor actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din Ordinul comun nr. 3235/93/2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.

Potrivit Ordinului care modifică şi completează prevederile anterioare privind organizarea activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:

dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, se aplică scenariul 1, care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 și dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, se aplică scenariul 2, care presupune participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară şi participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *