Scenariu galben pentru liceele din Giurgiu

Toate liceele giurgiuvene și-au întrunit consiliile de administrație pentrua adopta măsurile ce se vor aplica la începutul anului școlar. Liceenii giurgiuveni vor participa la cursuri sub scenariul galben după cum urmează:

1. COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MAIORESCU”:
– Au fost achiziționate maști și substanțe dezinfectante pentru luna septembrie în baza referatelor de necesitate aprobate de Primăria Giurgiu;
– Au fost identificați 25 de elevi care nu dispun de dispozitive electronice în baza cererilor depuse la secretariatul școlii; 7 dintre aceștia vor primi tablete în baza unei sponsorizări Rompetrol Giurgiu. Celelalte cereri vor fi soluționate împreună cu Primăria Giurgiu în baza ordonanței 144;
– S-au întreprins demersuri pentru furnizare de servicii internet în fiecare sală de clasă;
– Pentru desfășurarea orelor de curs pe scenariul galben sunt necesare 23 de laptopuri pentru a fi conectate in sălile de curs;
2. LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU”:
– La intrarea în şcoală şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă;
– Se vor stabili circuitele funcționale prin demarcare cu benzi vizibile;
– Locurile din clasă sunt fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
– Se va realiza oglinda clasei;
– Elevii nu vor schimba sala de clasă – se urmează principiul 1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;
– Se va asigura distanțarea de 1 m, elevii fiind așezați în bănci în zig-zag;
– Prezența tuturor elevilor la cursuri va fi parțială, jumătate la școală, jumătate online, prin rotație la 1 -2 săptămâni;
– Cursurile se vor desfășura în 2 schimburi astfel: elevii din clasele a XI- a și a XII-a vor învăța dimineața, pe paliere diferite: a XI-a la parter, a XII-a la etajul II. Elevii din clasele a IX-a și a X-a vor învăța după – amiaza, pe paliere diferite: a IX-a la parter, a X-a la etajul I;
– Pauzele în care elevii vor ieși în curtea școlii se vor acorda din 2 în 2 ore pentru elevii de pe fiecare palier;
– Transmiterea activităților din fiecare clasă pentru elevii care participă la ore în sistem online se va realiza cu tableta, pe platform Teams;
– Există material de curățenie, igienă și dezinfecție;
– Se va asigura existența consumabilelor în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă);
– Personalul nedidactic va însoți elevii la toaletă în timpul orelor de curs;
– Accesul oricăror persoane străine va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii;
– Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;
– Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor igienico-sanitare şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare;
– Se va face triaj epidemiologic zilnic cu personal calificat;
– Toate categoriile de personal din unitatea de învățământ vor fi instruite cu privire la măsurile care se impun.
3. LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN
– A fost realizată dezinfecție, cu firmă specializată, în fiecare săptămână;
– A fost igienizată unitatea de învățământ: zugravit, unde a fost cazul, vopsit lambriul în cele 14 săli de clasă, spălat perdele, dezinfectat;
– Au fost achiziționate benzi pentru distantare și s-au lipit pe holurile liceului;
– Au fost achiziționate pentru toaletele elevilor (4 bucăți) cât și ale personalului administratiiv (2 bucăți), dispensere de săpun și dispensere de șervetele;
– La intrări au fost montate pus covorașe cu dezinfectant, pentru picioare;
– Au fost achiziționate două standuri (unul la intrarea elevilor și unul la intrarea personalului), standuri ce conțin suport pentru șervețele, suport pentru măști, suport pentru mănuși;
– Au fost achiziționate un coș de gunoi, cu capac, pentru deșeuri speciale, cât și saci galbeni;
– Pe fiecare palier au fost montați suporți pentru dispenser cu dezinfectant de mâini: unul la intrarea în liceu, unul la secretariat, două la parter, unul la intrarea în sala de sport, unul la cancelarie, trei la etajul I și trei la etajul II;
– A fost demarată procedura de achiziție pentru măști, dezinfectant mâini și dezinfectant pardoseli pentru o perioadă de 4 luni (septembrie-decembrie 2020).
– În stoc există dezinfectant de mâini și dezinfectant de pardoseli pentru luna septembrie, iar măștile faciale (8632 buc.) urmează să fie primite.
4. LICEUL TEHNOLOGIC „ION BARBU„ (ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SAVIN POPESCU„):
– Vor fi communicate pe paginile Web, Facebook ale instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS;
– Clasele vor fi organizate/grupe; o grupă de elevi va participa la cursuri fizic, cealaltă grupă online; ( cu excepția claselor de la învățământul primar, clasa a VIII a și clasele a XII a/XIII a; la aceste clase toți elevii vor participa fizic la cursuri);
– În fiecare sală de clasă vor fi instalate claculatoare/laptopuri conectate la internet și dotate cu camere audio-video, atfel încât elevii care nu sunt prezenți fizic, să participe la cursuri online, în același timp cu colegii lor;
– Diriginții vor identifica, la nivelul fiecărui colectiv, elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv). Aceștia vor reveni în școală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, părinții pot opta pentru școala online până la o reevaluare a situației;
– Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intră în unitatea de învățământ;
– Asigurarea unei rezerve de măști și dezinfectant la intrarea în unitate/sală de clasă;
– Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor;
– Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, doar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”, laboratoarele au devenit săli de clasă;
– Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
– Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei;
– Vor fi stabilite locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior;
– Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă de către profesorul de la clasă, care le va permite, pe rând, să se deplaseze;
– Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
– Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: o la intrarea în cancelarie; o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
– Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
– Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție;
– Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;
– Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
– Va fi realizat triajul epidemiologic de către asistentele medicale repartizate școlii, prin verificarea temperaturii fiecărui elev și cadru didactic;
– Asigurarea la nivelul fiecărei clase a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor;
– Băncile din sălile de clasă vor fi așezate la minim 1 metru distanță;
– Elevii își vor păstra același loc în sala de clasă de la începutul anului școlar;
– Se recomandă ca, pe durata pauzelor intermediare, elevii să rămână în sălile de clasă, ieșirea pe holuri să se facă doar pentru aprovizionare cu apă și pentru deplasare la toaletă.
– Elevii nu pot părăsi incinta școlii pe durata pauzelor intermediare;
– Elevii își vor aduce caiete de notițe pe care le vor înveli cu coperți de plastic care pot fi dezinfectate ulterior;
– În toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de intrare-ieșire;
– Calea de intrare-ieșire a elevilor va fi diferită de cea a profesorilor;
– Elevii vor intra în incinta școlii prin intrarea elevilor, (în prezența asistentei medicale, care va asigura termoscanarea). Elevii vor traversa holul central îndreptându-se spre sălile de clasă pe trasee bine stabilite și semnalizate
– Profesorii vor intra în incinta școlii prin intrarea profesorilor (în prezența asistentei medicale, care va asigura termoscanarea)
– Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
– În vederea evitării aglomerării la sosire, domnii diriginți vor lua legătura cu elevii și cu familiile acestora pentru a identifica și evita orele critice;
– După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
– Tot personalul nedidactic al instituției va asigura supravegherea și va evita crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
– Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice,didactice auxiliare și nedidactice pentru păstrarea distanțării fizice;
– Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc);
– Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
– Laboratoarele tehnologice vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru;
– Pe toată durata cursurilor purtarea măștilor este obligatorie, atât de către elevi, cât și de către personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
– Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov2 care se va asigura de respectarea măsurilor impuse;
– Se interzice schimbul de obiecte personale între elevi și/sau profesori;
– Sălile de clasă vor fi aerisite zilnic înainte cu 30 de minute de începerea cursurilor;
– Accesul persoanelor străine este interzis în unitatea de învățământ, ședințele cu părinții se vor susține online sau individual;
– Orele de educație fizică se vor desfășura doar pe terenul de sport;
– Jocurile de contact sau cele cu mingea sunt interzise la ora de educație fizică și sport;
– Elevii care prezintă simptome ale virusului SARS-Cov2 sau temperatură mai mare de 37,3˚ vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, situat în imediata apropiere a cabinetului medical, până vor fi preluați de părinți;
– Deteriorarea stării de sănătate a elevilor și/sau a profesorilor va fi comunicată în cel mai scurt timp conducerii școlii;
– Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;
– Profesorii diriginți au obligația instruirii periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS_CoV2;
– Se recomandă folosirea de către profesori a unor cataloage individuale (agende), urmând ca notarea elevilor în catalogul clasei să se facă după un grafic stabilit de conducerea unității. După fiecare utilizare a cataloagelor, acestea se dezinfectează corespunzător;
– În cazul unui lucrător confirmat cu SARS-Cov2, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.
5. COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU”:
Pentru scenariul galben, care implică transmiterea on-line a orelor de curs:
VARIANTA 1 (se vor utiliza calculatoarele din școală și necesită montarea unei rețele de internet prin cablu complexă)
– camere video pentru conferințe cu microfon incorporat (18 bucăți)
– routere (9 bucăți)
– switch-uri (2 bucăți)
– cablu UTP și conectori
– prize de rețea
– prelungitoare
VARIANTA 2 (nu cecesită montarea unei rețele internet prin cablu, se utilizează conexiune wireless)
– laptop-uri (18 bucăți)
– routere (9 bucăți)
– prelungitoare
6. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”TEOCTIST PATRIARHUL”:
– măsuri de prevenție: școală, clase, holuri, toate dependințele, cantină, internat, materiale de igienizare, materiale dezinfectante, măști, asigurarea distanței între bănci, asigurarea cu personal pentru fluidizarea activității și a mișcării elevilor și personalului din școală;
– Seminarul este pregătit și pentru scenariul galben, care este hibrid, după cum urmează : există posibilitatea păstrării distanței pentru ca orele să se desfășoare în mod corespunzător și elevii să fie protejați, nefiind nevoie de Plexiglas, în același timp se pot realize și cursuri on-line.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *