Scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 15.03.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 12.03.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 15.03.2021, după cum urmează:

Localitatea Denumire unități școlare Scenarii de funcționare

12.03.2021

ADUNAŢII-COPĂCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI Scenariul 1
DĂRĂŞTI-VLAŞCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA Scenariul 1
MOGOŞEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI Scenariul 1
VARLAAM GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM Scenariul 1
BĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA Scenariul 1
BĂNEASA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE Scenariul 1
FRASINU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU Scenariul 1
PIETRELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE Scenariul 1
BOLINTIN-DEAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL Scenariul 3
MIHAI VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ Scenariul 3
BOLINTIN-VALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 2
BOLINTIN-VALE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 2
MALU SPART ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART Scenariul 2
CRIVINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA Scenariul 2
SUSENI GRĂDINIȚA SUSENI Scenariul 2
BOLINTIN-VALE LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE Scenariul 2
BUCŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI Scenariul 2
GOLEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA Scenariul 2
OBEDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 OBEDENI Scenariul 2
PODIŞOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR Scenariul 2
UIEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI Scenariul 2
VADU LAT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT Scenariul 2
BULBUCATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA Scenariul 1
TEIŞORI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI Scenariul 1
BUTURUGENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI Scenariul 1
BUTURUGENI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI Scenariul 1
PĂDURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI Scenariul 1
POŞTA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA Scenariul 1
CĂLUGĂRENI LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI Scenariul 2
CĂLUGĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI Scenariul 2
HULUBEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI Scenariul 2
UZUNU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU Scenariul 2
CLEJANI ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI Scenariul 1
NEAJLOV GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV Scenariul 1
PODU DOAMNEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI Scenariul 1
COLIBAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI Scenariul 1
CÂMPURELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU Scenariul 1
COMANA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA Scenariul 3
BUDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI Scenariul 2
FALAŞTOACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA Scenariul 2
GRĂDIŞTEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA Scenariul 3
VLAD ŢEPEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ Scenariul 2
COMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA Scenariul 3
COSOBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA Scenariul 1
CREVEDIA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE Scenariul 1
CREVEDIA MICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ Scenariul 1
DEALU ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU Scenariul 1
GĂISEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA Scenariul 1
SFÂNTU GHEORGHE ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE Scenariul 1
DAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA Scenariul 1
PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU Scenariul 1
PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU Scenariul 1
FLOREŞTI – STOENEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI Scenariul 2
PALANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA Scenariul 2
STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI Scenariul 2
FRĂTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI Scenariul 2
CETATEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA Scenariul 2
REMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ Scenariul 2
GĂISENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI Scenariul 1
CĂRPENIŞU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU Scenariul 1
CĂSCIOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE Scenariul 1
GĂUJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI Scenariul 1
PIETRIŞU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU Scenariul 1
GHIMPAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI Scenariul 1
COPACIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU Scenariul 1
GHIMPAŢI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI Scenariul 1
NAIPU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU Scenariul 1
VALEA PLOPILOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR Scenariul 1
GIURGIU COLEGIUL NAȚIONAL “ION MAIORESCU” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU COLEGIUL TEHNIC “VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA Scenariul 3
GIURGIU GRĂDINIȚA TOP KINDER Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU Scenariul 3
GIURGIU ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS” Scenariul 3
GOGOŞARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI Scenariul 3
IZVORU ȘCOALA PRIMARĂ “MARIN DRĂCEA” IZVORU Scenariul 3
GOSTINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI Scenariul 1
GOSTINARI ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI Scenariul 1
MIRONEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI Scenariul 1
GOSTINU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANGHEL MAREȘ” GOSTINU Scenariul 2
GRĂDINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI Scenariul 1
TÂNTAVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA Scenariul 1
ZORILE ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE Scenariul 1
GREACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA Scenariul 1
HERĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELINA BASARAB” HERĂȘTI Scenariul 3
HOTARELE LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE Scenariul 2
HOTARELE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA Scenariul 2
IEPUREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI Scenariul 1
GORNENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI Scenariul 1
ISVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE Scenariul 1
IZVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE Scenariul 3
CHIRIACU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU Scenariul 3
IZVOARELE GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE Scenariul 3
JOIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA Scenariul 2
BÂCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU Scenariul 2
LETCA NOUĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ Scenariul 1
LETCA VECHE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE Scenariul 1
MILCOVĂŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU Scenariul 1
MALU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN BADILĂ” MALU Scenariul 1
MÂRŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA Scenariul 1

Scenariul 3 pentru nivelul gimnazial

MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU Scenariul 2
MIHĂILEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI Scenariul 2
DRĂGĂNESCU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU Scenariul 2
MIHĂILEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA Scenariul 2
NOVACI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI Scenariul 2
POPEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI Scenariul 2
OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL SOLACOLU” OGREZENI Scenariul 2
HOBAIA ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA Scenariul 2
OGREZENI GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI Scenariul 2
OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI Scenariul 2
OINACU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU Scenariul 1
BRANIŞTEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA Scenariul 1
COMASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA Scenariul 1
OINACU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU Scenariul 1
PRUNDU LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU Scenariul 3
PRUNDU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU Scenariul 3
PUIENI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI Scenariul 3
PUTINEIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU Scenariul 1
HODIVOAIA GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA Scenariul 1
VIERU GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU Scenariul 1
RĂSUCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI Scenariul 1
CUCURUZU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU Scenariul 1
ROATA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS Scenariul 1
CARTOJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI Scenariul 1
ROATA DE JOS GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS Scenariul 1
ROATA DE JOS ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU) Scenariul 1
ROATA MICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ Scenariul 1
SADINA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA Scenariul 1
SĂBĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI Scenariul 2
SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN Scenariul 1
BILA ȘCOALA PRIMARĂ “FLORIN NICULESCU” BILA Scenariul 1
CĂMINEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA Scenariul 1
SINGURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI Scenariul 1
CRÂNGURI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI Scenariul 1
STEJARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU Scenariul 1
SLOBOZIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA Scenariul 3
STĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI Scenariul 3
BĂLANU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU Scenariul 2
GHIZDARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU Scenariul 2
ONCEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI Scenariul 2
STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI Scenariul 3
STOENEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU Scenariul 3
TOPORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU Scenariul 1
TOMULEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI Scenariul 1
ULMI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI Scenariul 1
POENARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI Scenariul 1
GHIONEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA Scenariul 1
ICOANA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA Scenariul 1
TRESTIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI Scenariul 1
DRĂGĂNEASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA Scenariul 1
VALEA DRAGULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI Scenariul 2
VALEA DRAGULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI Scenariul 2
VĂRĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI Scenariul 1
DOBRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI Scenariul 1
VĂRĂŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI Scenariul 1
VÂNĂTORII MICI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI Scenariul 2
CORBEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA Scenariul 2
CUPELE ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE Scenariul 2
IZVORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL Scenariul 2
POIANA LUI STÂNGĂ ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ Scenariul 2
VÂNĂTORII MARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI Scenariul 2
ZĂDĂRICIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU Scenariul 2
VEDEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “APOSTOL ARSACHE” VEDEA Scenariul 2

Scenariul a fost aprobat pe baza ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1.000 de locuitori pe localităţi (UAT) la data de 12.03.2021, pe ultimele 14 zile, fiind avizat de către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *