Ședință ordinară a Consiliului Județean Giurgiu, joi, 29 iulie

Joi, 29 iulie, la ora 13.00, Consiliul Județean Giurgiu se va întruni în ședință ordinară, cu 27 de puncte pe ordinea de zi.

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28 iunie 2021 a Consiliului Județean Giurgiu

2. Proiect de hotărâre nr.179 din 20 iulie 2021 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre nr.155 din 07 iulie 2021 privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”.

4. Proiect de hotărâre nr.156 din 07 iulie 2021 privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate.

5. Proiect de hotărâre nr.157 din 07 iulie 2021 privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Județului Giurgiu.

6. Proiect de hotărâre nr.161 din 12 iulie 2021 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care au obținut premii la concursuri/olimpiade în anul școlar 2019-2020.

7. Proiect de hotărâre nr.162 din 12 iulie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare.

8. Proiect de hotărâre nr.163 din 13 iulie 2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul II 2021.

9. Proiect de hotărâre nr.166 din 13 iulie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate – actualizare.

10. Proiect de hotărâre nr.154 din 05 iulie 2021 privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021.

11. Proiect de hotărâre nr.158 din 08 iulie 2021 privind încheierea unui acord de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în vederea pregătirii şi depunerii unui proiect ce vizează implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin.

12. Proiect de hotărâre nr.167 din 14 iulie 2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Asociația My Wishes, Fundația Proam Events, Asociația Happy Camps, S.C. Open Box Consulting S.R.L. pe de-o parte și Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă parte, în vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor.

13. Proiect de hotărâre nr.168 din 14 iulie 2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS, S.C. Open Box Consulting S.R.L. pe de-o parte și Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă parte, în vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor.

14. Proiect de hotărâre nr.170 din 15 iulie 2021 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. în vederea realizării Proiectului „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 1 – Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana”.

15. Proiect de hotărâre nr.173 din 19 iulie 2021 privind încheierea Parteneriatului de implementare între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea obiectivului de investiții „VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU”.

16. Proiect de hotărâre nr.164 din 13 iulie 2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 504 –zona Giurgiu – Vieru,

17. Proiect de hotărâre nr.160 din 09 iulie 2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii ale Căminului pentru persoane vârstnice Singureni – județul Giurgiu.

18. Proiect de hotărâre nr.165 din 13 iulie 2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești.

19. Proiect de hotărâre nr.181 din 20 iulie 2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

20. Proiect de hotărâre nr.174 din 19 iulie 2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcţii.

21. Proiect de hotărâre nr.169 din 14 iulie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită Serviciului de Ambulanţă Giurgiu a unei costrucţii modulare tip container.

22. Proiect de hotărâre nr.180 din 20 iulie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România, filiala Giurgiu a unui echipament achiziționat de către Consiliul Județean Giurgiu.

23. Proiect de hotărâre nr.171 din 15 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Judeţean Călăraşi de trecere din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al Judeţului Giurgiu a unui sector din DJ 412.

24. Proiect de hotărâre nr.172 din 16 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Frătești, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în sat Cetatea, str.Gării nr.90, comuna Frătești.

25. Proiect de hotărâre nr.175 din 19 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în domeniul public al judeţului, a unor bunuri imobile situate în intravilanul municipiul Giurgiu.

26. Proiect de hotărâre nr.176 din 19 iulie 2021 privind trecerea din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul privat al acestuia, în scopul desființării, a clădirii C2 aferentă Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu, situat în comuna Oinacu, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

27. Proiect de hotărâre nr.178 din 20 iulie 2021 privind constatarea încetării de drept a Contractului de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi S.C. Sun Garden Colibaşi S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *