SEO Giurgiu: Proiect cofinanțat de U.E. pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale

  

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară

 

 

Obiectivul specific   

5. Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

2.Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlu proiect SEO Giurgiu -Social Educație Ocupare pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale prin măsuri integrate
Nr. contract finanțare POCU/303/5/2/130306

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

SEO Giurgiu -Social Educație Ocupare pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale prin măsuri integrate

16.11.2020

 

SC MEDICAMED MARKET , în calitate de Solicitant anunță deschiderea proiectului SEO Giurgiu -Social Educație Ocupare pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale prin măsuri integrate, POCU/303/5/2/130306, vizează regiunea de implementare Sud-Muntenia, respectiv teritoriul

GAL-ului Asociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu, judetul Giurgiu, formata din 16 comune: Izvoarele, Calugareni, Rasuceni, Gaujani, Stanesti, Gogosari, Putineiu, Stoenesti, Singureni, Schitu, Malu, Vedea, Mihai Bravu, Gostinu, Baneasa si Slobozia.

Proiectul vizează reducerea cu 256 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (din care 20 de etnie roma) din comunitatea marginalizata situata în teritoriul ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU, prin masuri integrate de tip social, medical si de ocupare in vederea intreruperii cercului vicios al excluziunii sociale si saraciei.

Scopul proiectului urmează să fie atins pe de o parte, prin oferirea pentru 96 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala vor fi furnizate servicii sociale si medicale in cadrul Centrului de asistenta medico-sociala finantat prin PNDR proiect „INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LA DOMICILIU SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALA DIN TERITORIUL ACOPERIT DE GAL „ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU” submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR 2014-2020, Măsura 2/6B – Infrastructură socială și medicală; copiii vor participa si la campania continua de informare pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului. De asemenea pentru 160 de adulti aflati in risc de saracie si excluziune sociala (din care 20 de etnie roma) vor fi furnizate masuri integrate dupa cum urmeaza:

 

-30 de batrani aflati in risc de saracie si excluziune sociala vor beneficia de servicii sociale si medicale in cadrul centrului de asistenta medico-sociala finantat prin PNDR, precum si de campania continua de informare pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului

 

-88 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (din care minim 20 de etnie roma) vor beneficia de servicii sociale in cadrul centrului de asistenta medico-sociala finantat prin PNDR, de participare la campania continua de informare pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului, de cursuri de initiere si calificare in meseriile de lucrator in structuri pt constructii, coafor, lucrator pt estetica si igiena corpului omenesc, finalizate cu minim 66 persoane calificate/initiate (din care minim 5 de etnie roma), de servicii de mediere in vedere facilitarii ocuparii unui loc de munca.

 

-42 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala vor beneficia de servicii sociale in cadrul centrului de asistenta medico-sociala finantat prin PNDR, de cursuri de formare in antreprenoriat, concurs de planuri de afaceri, contracte de subventie pentru 10 minimisuri, suport in infiintarea companiei, consultanta pentru ameliorarea planului de afaceri, servicii de sprijin post-infiintare afacere, campaniee continua de informare pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului

 

In urma masurilor de ocupare minim 33 de persoane vor fi angajate/ vor desfasura o activitate independenta (din care minim 2 de etnie roma).

 

Implementat de SC MEDICAMED MARKET SRL, în parteneriat cu SC MEDILINE EXIM SRL proiectul “SEO Giurgiu -Social Educație Ocupare pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale prin măsuri integrate”, POCU/303/5/2/130306, implementat în perioada 22.10.2020-22.09.2022, cu o valoare totală de 3.890.114,63 lei și cu o valoare cofinanțare UE de 3.565.975,99 lei, fiind cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Pentru mai multe informații privind proiectul, va rugăm să contactați:

SC MEDICAMED MARKET SRL

E-mail: office@medicamed.ro , mediline.exim@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/SEO-Giurgiu-reducerea-saraciei-si-excluziunii-sociale-104212191753230

Telefon: 0729.051.291

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *