Tabletele de la Ministerul Educației au fost repartizate elevilor

În cadrul Programului național ”Școala de acasă”, Ministerul Educației și Cercetării a repartizat pentru județul Giurgiu 3795 de dispozitive electronice cu conexiune la INTERNET. Acestea au fost distribuite în unitățile de învățământ pentru elevii care provin din medii defavorizate, elevi ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET, precum și pentru elevi care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 756/2020 referitoare la aprobarea Programului național “Educația în siguranță” au fost alocate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2020. Ministerul Educației şi Cercetării a pus la dispoziție județului Giurgiu, următoarele sume:
➢ 300.000 lei pentru 300 de tablete
➢ 100.000 lei pentru măști
➢ 160.000 lei dezinfectanți
Prin Hotărârea de Guvern nr. 479/2020 au fost alocate sume din transferuri de la bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat –1.520.000 lei pentru un număr de 12 unități de învățământ din județul Giurgiu.
Proiectul ”Internet în școli”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării prin Memorandumul 10042/08.09.2020, a asigurat furnizarea serviciilor de internet pentru 52 de unități școlare din județul Giurgiu, astfel încât procesul educațional să se poată desfășura în regim on-line, cu consecință limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Casa Corpului Didactic Giurgiu a furnizat cursuri de formare pentru consolidarea competențelor ce permit utilizarea instrumentelor on-line în procesul de predare învățare pentru 500 de cadre didactice. Aceste cursuri sunt planificate pentru încă 20 de grupe de cursanți. De asemenea, 472 de cadre didactice au finalizat programul de formare CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, finanțat din fonduri europene, iar până la sfârșitul semestrului I vor finaliza acest program de formare înca 150 de cadre didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *