Proiecte supuse aprobării Consiliului Local Giurgiu, joi, 27 aprilie

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE…