Tezele au fost anulate pentru acest an școlar . Cum va fi calculată media, care va fi trecută în catalog tot cu roșu

 

Tezele au fost anulate pentru acest an școlar printr-un ordin de ministru semnat azi de ministrul Educației.În plus vor fi eliminarea a 5 articole din Regulamentul de Organizare și Funcționare a școlilor , iar noua modalitate de calcul a mediei este de asemenea explicată în documentul oficial.

 

Ordinul de ministru din 11 noiembrie 2020 care  prevede suspendarea  prevederilor care reglementau organizarea tezelor  și cele care stabileu calculul mediei.

 

“În anul școlar 2020 – 2021, învățământul preuniversitar gimnazial, liceal, profesional și postliceal, pentru toate disciplinele de studiu, media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie”, prevede noul ordin.

 

De la articolul 107 sunt suspendate alineatele alineatele 7 și 8. Acestea prevedeau:

 

(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației şi Cercetării.

 

(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.

 

De la articolul 109 alineatele 3, 4 și 6 sunt suspendate pentru anul școlar în curs. Acestea prevedeau:

 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

 

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: “media semestrială = (3M + T) / 4”, unde “M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar “T” reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

 

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.

 

 

Ministrul Educație, Monica Anisie a anunțat pe 6 noiembrie că tezele nu se mai susțin în acest an, “însă au fost înlocuite cu evaluarea sumativă”, tezele fiind tot o formă de evaluare sumativă.

 

Camelia SACHETTI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *