Transportatorii, in vizorul ITM

În perioada 26 – 30 octombrie 2020, s-a desfășurat Campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

Prin această campanie se urmărește identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă precum și diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă.

Ca urmare a controalelor inopinate efectuate în teren de către inspectorii de muncă în colaborare cu IPJ Giurgiu și I.S.C.T.R.Giurgiu au fost opriți în trafic și verificați un număr de  12  conducători auto, constatându-se că aceștia prestează activitate în baza unor contracte individuale de muncă. Cu ocazia acestor controale au fost, totuși, dispuse un număr de 17 măsuri cu termene de realizare. Aceste nereguli au vizat descărcarea și stocarea, la sediu, în cel mult 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto; nerespectarea contractului de muncă cu timp parțial sau completarea eronată a Registrului general de evidență a salariaților.

Alexandra Buzică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *